План за защита на кожата.
Цялата информация с един поглед.

Ние ще съставим заедно с вас план за защита на кожата, подходящ за вашата работна сфера. В него ще дефинираме какви продукти ще се използват и как трябва да се прилагат. Пълнителите, използвани в дозатори XIBU XL senseFLUID, отговарят на изискванията за лични предпазни средства (ЛПС). Прилагането на мерки за защита и хигиена на ръцете, предпазването от кожни болест спомага за намаляване на разходите.

План за защита на кожата Изтегляне.