Academy
Хигиената предполага знание

Половинвековният опит в хигиената иска да бъде споделен – и с вас. Във фирмената централа в Цел ам Зее Hagleitner преподава компетенции за професионална хигиена във всички области на приложение.

Прогресът живее от обмена на знание.
Алберт Айнщайн

Изображението
е преместено

Ние Ви подготвяме


Във фирмената Academy изтъкнати експерти водят курсове по многобройни теми на хигиената: от основи на хигиената през управление на хигиената в здравните заведения до правни възможности при настъпване на щета при почистването на сгради и много други.

Широката палитра от предложения за обучение е насочена по еднакъв начин към сътруднички, клиентки и партньорки.

 

Имате ли въпроси?
Това са Вашите партньорки за контакти

Това казват нашите участници

 

Пожелавам Ви успех.
Това е общо за всички участници.

Експерти и специалисти в обучението

Нашите курсове за обучение по различни хигиенни теми се водят от доказани експерти. От това печелят както служителите, така и клиентите.

 

 

Най-съвременна техника за семинари

Нашите климатизирани стаи за семинари и групи са оборудвани с най-съвременната техника за семинари. Така обучението става забавно.

 

Да се учим – навсякъде и по всяко време

Нашето интерактивно онлайн обучение ви позволява да учите навсякъде и по всяко време. Учите се тогава, когато имате време и желание.

Обмяна на опит и работа в мрежа

Възползвайте се от обмяната на опит и разширете своята мрежа. Това е особено лесно в приятна атмосфера.

 

Доказано качество

Hagleitner Academy отговаря на стандарта за качество на международния стандарт ISO 29993 за доставчици на услуги за обучение. Качество, на което можете да разчитате.

 

Ние се развиваме всеки ден.

„Всеки, който иска да бъде технологичен лидер, трябва също така да осигури трансфер на знания. Става въпрос за всички групи по интереси, поради което Hagleitner Academy е насочена еднакво към клиенти, партньори и служители."

Ханс Георг Хаглайтнер, предприемач

 

Изображението
е преместено

Вашият лектор

Седем помещения за практика

Ориентирани към практиката! Всяко помещение е посветено на една зона на действие на Hagleitner: санитарно помещение, Facility Care, Healthcare, хотелско домакинство, кухня, пране, индустрия. По този начин нашите участници могат да се запознаят на практика с функционирането и действията на нашите продукти.

Шест зали за семинари

Максимално приспособимо – чрез релсова система в тавана стените могат да се увеличат в съответствие с нуждата; по този начин има място за до 400 души в едно помещение.

 

Навсякъде дигитално – интерактивни дисплеи заместват класическите дъски и бели дъски; с мултимедийни проектори и изтеглящи се екрани идеално могат да се правят презентации и пред голяма публика.

Нашата централа в Цел ам Зее