Забележителна сервизна услуга
лична, надеждна, компетентна

Три сервизни пакета
адаптирани към вашите потребности

Хигиената трябва да бъде за вас колкото е възможно по-лесна, ефективна и устойчива.
Затова Hagleitner е на ваша страна - от самото начало.

    Full Service Standard

  • Съвет

  • Концепция за хигиена създадена специално за вас

  • Доставка и пускане в експлоатация

  • Продуктово обучение

         Научете повече

 

Full Service Digital

  • HsM уеб портал: Всички данни - винаги и изцяло на разположение

  • Hagleitner360-приложение: Контрол над Вашето почистване на сгради

         Научете повече

Full Service Proactive

  • Сервиз с резервни и бързоизносващи се части

  • Проверка на хигиената

  • Отчет за хигиената

  • Разширено обучение на персонала

        Научете повече

Full Service Standard

Съвет

Обхождате вашите помещения заедно с вашия търговски представител. как се осъществяват в момента дейностите и процесите на почистване? На тази основа Hagleitner определя вашата изцяло лична хигиенна нужда.

Концепция за хигиена създадена специално за вас

Системните решения, почистващите принадлежности, както и почистващите и дезинфекциращи средства трябва да отговарят на вашите нужди. Всяка зона в сградата е взета под внимание и с концепцията за хигиена, създадена специално за вас, е обслужена по-чисто, по-сигурно и по-ефективно.

Доставка и пускане в експлоатация

Онова, от което се нуждаете, идва директно при вас. За правилния монтаж и пускане в експлоатация на вашите уреди и машини ще се погрижат опитни квалифицирани специалисти на Hagleitner.

Продуктово обучение

Как правилно да се използват почистващите и дезинфекциращи средства? Как да се обслужват дозиращите системи? Вашият търговски представител ще ви обучи на място или директно в нашата фирмена Academy в Цел ам Зее.

Ще се радваме да ви посъветваме по време на лична среща:

+359 29062370

 

Full Service Digital

HsM уеб портал: Всички данни - винаги и изцяло на разположение

С цифровия инструмент за управление на данни за уредите и хигиената Hagleitner senseMANAGEMENT (HsM) хигиената може да се види, да се планира и документира – независимо къде се намирате. По този начин можете да анализирате събраните данни, да измерите разхода и да планирате ресурсите. Обектът, нивото на консуматива, разходът и електроенергийният статус на всички уреди свързани в мрежа могат да се видят с един поглед.

Hagleitner360-приложение: Контрол над Вашето почистване на сгради

Един поглед в смартфона е достатъчен! Разполагате по всяко време с цялата важна информация за вашите уреди на вашия смартфон и можете да се намесите директно, за да направите настройки на уредите. Освен това Hagleitner ви предоставя възможност дигитално да организирате сами своята собствена система - вие управлявате и съхранявате вашите данни в облака.

 

Ще се радваме да ви посъветваме по време на лична среща:

+359 29062370

 

Full Service Proactive

Сервиз с резервни и бързоизносващи се части

Hagleitner доставя безплатно резервни и бързоизносващи се части. Включени са и часовете за път и работа. Така можете да сте сигурни: Вашите уреди ще могат да се използват дълго време – без допълнителни инвестиции – без грижи.

Проверка на хигиената

Вашият търговски представител ще ви посещава редовно. Така се гарантира: вашите почистващи системи и процеси ще се оптимизират постоянно, автоматично ще се извършват сервизни дейности;
вие и вашият персонал постоянно ще бъдете консултирани лично.

Отчет за хигиената

В рамките на проверките на хигиената (поне 1х годишно) вашият търговски представител ще документира актуалния статус на хигиената във всички ваши зони на сградата. Накрая получавате този отчет в дигитална форма; по този начин имате поглед върху хигиената на вашия обект.

Разширено обучение на персонала

В рамките на продуктовото обучение търговският представител ще обучи вашия персонал на място. Освен това Hagleitner предоставя знания за професионалната хигиена във всички области на приложение във фирмената Academy, която се намира във фирмената централа в Цел ам Зее, и чрез онлайн обучения.

Ще се радваме да ви посъветваме по време на лична среща:

+359 29062370

Нашата централа в Цел ам Зее