Импресум и кредити на сайта.
HAGLEITNER Hygiene International GmbH.

Разкриване в съответствие с § 25 Закона за медиите и § 5 ЗЕТ

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5, A-5700 Zell am See
Telefon: +43 5 0456
Факс: +43 5 0456 7777
Имейл: office@hagleitner.at

Регистрационен номер на компанията: FN 37271 k
Търговски съд: Районен съд Залцбург
Подсъдност: Районен съд Залцбург
ДДС номер: ATU 58776033

Принадлежност към камарата: Търговска камара Залцбург
Надзорен орган: Областна комисия Цел ам Зее
Търговски разпоредби: Търговски регламент (GewO) във валидното издание (www.ris.bka.gv.at)

Предмет на дейност: Специалист и партньор по всички въпроси на професионалната хигиена. Повече от 600 продукта за санитарното помещение, прането, кухнята, обща ХИГИЕНА и дезинфекцията. Повече информация на www.hagleitner.com.