Impresum i krediti na sajtu.
HAGLEITNER Hygiene International GmbH.

Stranica je publikovana saglasno § 25 Zakona o medijima i § 5 Zakona o onlajn trgovini

Hagleitner Hygiene International GmbH
ulica Lunastraße br. 5, A-5700 Zell am See
telefon: +43 5 0456
faks: +43 5 0456 7777
e-pošta: office@hagleitner.at

Matični broj u kompanijskoj knjizi: FN 37271 k
Privredni sud: Regionalni sud Salcburg
Nadležni sud: Regionalni sud Salcburg
PDV broj: ATU 58776033

Pripadništvo komori: Privredna komora Salcburg
Nadzorni organ: Glavni tim okruga Zell am See
Trgovinski propisi: Regulativa trgovine (GewO) u njihovoj odgovarajućoj verziji (www.ris.bka.gv.at)

Predmet kompanije: Specijalist i partner po svim pitanjima profesionalne higijene. Više od 600 proizvoda za HIGIJENU sanitarnog čvora, veša, kuhinje, objekata i za dezinfekciju. Više informacija na www.hagleitner.com.