Fotografije za štampu
Korišćenje je besplatno u uređivačke i nekomercijalne svrhe.

Porodica Hagleitner

Porodica Hagleitner

Porodica Hagleitner, s leva: Hans Georg, Brigitte, Stefanie und Katharina Hagleitner

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See


Katharina Hagleitner

Katharina Hagleitner, Country Management

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner/Scheuringer
 • Fotograf: Mathias Scheuringer
 • Mesto snimanja: Zell am See, Austrija

Hans Georg Hagleitner

Hans Georg Hagleitner, Vlasnici preduzeća i direktori

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See


Stefanie Hagleitner

Stefanie Hagleitner, Product Management

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner/Scheuringer
 • Fotograf: Mathias Scheuringer
 • Mesto snimanja: Zell am See, Austrija

Menadžment

Hans Georg Hagleitner

Hans Georg Hagleitner, Vlasnici preduzeća i direktori

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Nikolaus Faistauer
 • Mesto snimanja: Zell am See

Ernst Brunner

Ernst Brunner, Menadžer komercijalnih prostora

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Nikolaus Faistauer
 • Mesto snimanja: Zell am See

Marcus Hutter

Marcus Hutter, Poslovođa za proizvodnju i infrastrukturu

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner/Scheuringer
 • Fotograf: Mathias Scheuringer
 • Mesto snimanja: Zell am See

Michael Fink

Michael Fink, Izvršni direktor kompanije Hagleitner Global Hygiene GmbH

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Nikolaus Faistauer
 • Mesto snimanja: Zell am See

Marketing i e-trgovina

Philipp Hahnl

Philipp Hahnl, Direktor marketinga i e-trgovine

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See

Public Relations

Bernhard Peßenteiner

Bernhard Peßenteiner, sekretar za štampu

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Mathias Scheuringer
 • Mesto snimanja: Zell am See

Downloads
Downloads

Lokacija Zell am See

Centrala

Centrala u Zell am See

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See


Hemijska fabrika

Hemijska fabrika u Zell am See

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See


Proizvodnja dozatora

Proizvodnja dozatora u Zell am See

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Hagleitner
 • Mesto snimanja: Zell am See


Skladište

Skladište u Zell am See

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See

Istraživačka delatnost u firmi

Istraživačka delatnost u firmi u Zell am See

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See


Proizvodnja za plastičnu masu od granulata

Proizvodnja za plastičnu masu od granulata u Zell am See

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Gabi Hanke
 • Mesto snimanja: Zell am See


Proizvodnja papira

Proizvodnja papira u Zell am See

 • Dokaz o autorskim pravima: Hagleitner Hygiene
 • Fotograf: Werner Krug
 • Mesto snimanja: Zell am See

Logo Hagleitner-a

Logo Hagleitner-a

Copyright: Hagleitner Hygiene