Правилно дезинфекциране - Хигиена, на която можете да се доверите

Причинителите на болести са голям риск за Вашето предприятие. Невъзпрепятстваното разпространение на бактериите и вирусите може да има тежки последствия за Вашия дом и Вашите гости. Ние имаме правилните продукти за дезинфекция и се грижим за Вашата сигурност. Нашите дезинфекциращи продукти отговарят на Разпоредба 528/2012 относно устойчивата употреба на биоцидите и заедно с това на най-новите стандарти в развитието. Добре обмислените и многофункционални продукти са нашето предимство и Вашата полза, защото ние познаваме потребностите на нашите клиенти.

 

 

Дозатор за дезинфектант за ръце

XIBU DISINFECT hybrid

детайл

ДОЗАТОР ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ

най-висок стандарт за хигиена - безконтактно дозиране

Дезинфекция на ръцете

Дезинфекция на повърхности

Има толкова различни повърхности, които трябва да бъдат дезинфекцирани, за да се прекъсне веригата на инфекцията. Ние предлагаме правилния продукт за всяка област на приложение и всеки материал.

Дезинфекция на ръцете

Дезинфекциращо средство за съдове

Обикновените почистващи средства и температурите за измиване на съдовете често не са достатъчни за цялостното хигиенизиране на съдовете. Често времето за измиване е недостатъчно или се почистват материали като пластмаса или стъкло, които не достигат необходимата температура. За да могат да се предотвратят бактерии в машината, ние сме разработили специални продукти за дезинфекция: Те се използват директно в съдомиялната и предпазват много ефективно от разпространението на болестни бактерии.

ecosol ECO DES

Магазин

Дезинфекционно средство за съдове

Осъществява ефект си при ниски температури.*

ecosol CLEAN DES

Магазин

Дезинфекционно средство за съдове

със силен бактерициден ефект.

ecosol DES TABS

Магазин

Дезинфекционни таблетки за съдомиялна машина

Висококачествени многофазни таблетки за почистване и дезинфекция на съдове и чаши в съдомиялни машини за домакинството.

Дезинфекциращ препарат за пране

Прането често е в директен контакт с тялото и кожата. Поради това причинителите на болести в прането трябва непременно да се избягват. Има две възможности за противодействие, като само едната е ефективна: Прането да се изпере при висока температура и продължително време за измиване или прането да се изпере внимателно при ниска температура на измиване и да се дезинфекцира. Вие имате избор, а ние разполагаме с подходящите продукти.

havon T7

Магазин

Дезинфекциращ перилен препарат

Напълно нов вид дезинфекция на прането.

havon PERFECT

Магазин

Средство за изпиране

Прахообразно средство за цялостно пране за високи хигиенни изисквания.

havon DES 60

Магазин

Средство за изпиране

Дезинфекциращо средство за цялостно пране при 60°C.

havon DES 40

Магазин

Дезинфекциращ перилен препарат

Дезинфекциращо средство за цялостно пране при 40°C.