Hagleitner Hygiene
Портрет на компанията

Hagleitner проектира хигиена: Почистващи, дезинфекциращи и поддържащи средства, козметика – към тях дозатори, дозиращи системи и мобилни приложения. Продуктите се създават в Цел ам Зее в Австрия. Тук е седалището на предприятието майка Hagleitner, тук се изследва, разработва и произвежда. В същото време компанията поддържа бази за консултация, продажба, логистика и обучение и по този начин функционира в 27 местоположения в дванайсет европейски държави. Освен това изделията се предлагат и чрез партньори в 66 държави в световен мащаб.

Предложенията на Hagleitner са насочени към фирми и обществени институции, директно към частни клиенти е насочена марката hagi.

Заетите лица в Hagleitner са приблизително общо 1300; фирмената група достигна оборот от 155,8 милиона евро от април 2022 г. до март 2023 г., експортният дял представлява 44 процента от него.

Made in Austria

Три производствени области са обединени в Цел ам Зее:

  • Химико-технологичната част произвежда средства за хигиена. Става дума за артикули за дезинфекция включително медицински продукти. Към тях се числят сапуни, душгелове, крем-сапуни и лосиони за тяло. Hagleitner произвежда професионални изделия за почистване, пране, поддържане, както и за измиване на съдове – освен това и ароматизатори за помещения.
  • Системата за хартия превръща суровата хартия в хигиенна хартия: тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце.
  • В изграждането на дозаторите се раждат високите технологии, уредите подават хигиена, както и данни. Хигиената означава сапун, хартия, подхранване на кожата, дезинфекция, почистващ препарат, ароматизатор за помещения; данните означават количество на дозиране, ниво на консуматива, електроенергиен статус. Пластмасовите компоненти за производството на дозаторите идват от 25 метра в съседство, фирменият завод за леене под налягане им придава форма.

Изследователска работа и знание

Hagleitner ръководи на място химическа лаборатория. Hagleitner разработва на място бъдещите уреди. Hagleitner измисля на място дигитални приложения, с тях хигиената трябва да може да се конфигурира, информацията и знанието - да се извикват.

Тъкмо става дума за знание: Фирмената академия организира обучения и семинари; предложенията се отнасят в еднаква степен както за клиенти, партньори, така и за служители.

Семейство

Hagleitner Hygiene съществува от 1971 г., като компанията е твърдо в семейни ръце. Ханс Георг Хаглайтнер поема бизнеса от своя баща Йохан през 1988 г. и от тогава управлява предприятието. Дъщерите на Ханс Георг Катарина и Щефани днес участват активно в мениджмънта: Катарина ръководи бизнеса в Италия и управлява многобройни дистрибуторски агенции, Щефани ръководи продуктовия мениджмънт и отговаря за потребителската марка hagi.

Въпроси

Hagleitner Hygiene International GmbH
Пресслужба
press@hagleitner.com
www.hagleitner.com