ЧЗВ.
Имате въпроси? Ние имаме отговорите.

HACCP

детайл

Анализ на риска на критични контролни точки

Тук ще научите повече.

Хигиена

детайл

Дезинфекция на ръцете и обща хигиена

Тук ще научите повече.

Хотелско домакинство

детайл

Обучения за Вашия персонал в хотелското домакинство

Тук ще научите повече.

Дезинфекция

детайл

HACCP-насоки

Тук ще научите повече.

Хигиена на пода

детайл

Основно почистване и правилна грижа

Тук ще научите повече.

Пране и отстраняване на петна

детайл

Правилното зареждане на пералната машина

Тук ще научите повече.

Санитарна хигиена

детайл

Отстраняване на отлагания на варовик от санитарни повърхности

Тук ще научите повече.

Кухня

детайл

Хигиената за кухнята от утре

Тук ще научите повече.

Дозатори за санитарни помещения

детайл

Мини душ гел/Сапуни за гости: Разходите са твърде високи за Вас. Какви алтернативи има?

Тук ще научите повече.

Съкращения и дефиниции

детайл

Ние обясняваме най-важните понятия.

Тук ще научите повече.