Hagleitner Академия
Ние ще Ви направим “във форма за хигиена”!

Знанието трябва да бъде споделено! Ето защо HAGLEITNER Академия предлага обучения за партньори, клиенти и всички, които се интересуват от темата за хигиената. Използвайте нашето ноу-хау от десетилетия и направете Вашите служители “във форма за хигиена”!

От тук директно се отива към Hagleitner Academy: https://moodle.hagleitner.com/?lang=en.