Компания

От 1971 година ние стоим зад иновативна хигиена. При всички продукти и хигиенни решения ние внимаваме за атрактивен и функционален дизайн. Нашето производство се намира в нашето фирмено седалище в Цел ам Зее - от обработката на хартията през производство на дозатори до нашето химико-технологично производство, което е най-модерното в Европа. Искате да ни опознаете по-добре? В този кратък филм ние се представяме и Ви даваме възможност за вълнуващ поглед в компанията.