Световната новост
Първият автоматичен дозатор за мокри кърпички

Да се отправим към новата епоха на дезинфекциращите кърпи
XIBU 2WIPE hybrid

Готови ли сте за обслужване с една ръка? Това е революционна промяна в употребата на дезинфекциращи кърпи.

Хигиенично прибрани

Съхраняват се на мястото на използване
Вече няма Flowpack, който да се търкаля наоколо

XIBU 2WIPE hybrid консервира трайно дезинфекциращите кърпи и ги предлага на мястото на използване - точно там, където са необходими.

Защита срещу изсъхване
патентована система за уплътнение

Най-горната дезинфекцираща кърпа вече не изсъхва във Flowpack, дозаторът предлага защита срещу това.

Обслужване с една ръка
кърпа хигиенично, безопасно и много лесно

Достатъчно е да протегнете ръката си; капакът се отваря автоматично.

Предимства на системата

 

Защита от замърсяване с болестотворни микроби Дезинфекциращите кърпи излизат една след друга: Ръката ви докосва само кърпата, която взима.

Влажна от първата до последната кърпа. всяка кърпа остава еднакво навлажнена - и неограничено ефективна.

Със защита срещу кражба и загуба Дозаторът на стената пази своя Flowpack като сейф, крадливите ръце ще останат празни.

Никога празен XIBU 2WIPE hybrid работи с две опаковки: Ако едната е свършила, дозаторът автоматично превключва.

Винаги информирани Отгоре на дозатора има държач за етикет, етикетите върху него могат да се сменят.

Разходен дросел Всяка дезинфекцираща кърпа е ценна.

XIBU 2WIPE FLOOR
Стойка за под

С мобилната поставка XIBU 2WIPE FLOOR дозаторът за мокри кърпички XIBU 2WIPE hybrid може да се позиционира навсякъде, където не е възможен респ. не е желан монтаж на стената, като напр. в работни халета с покритие върху стените в предприятия, произвеждащи хранителни продукти или в зони, които са обзаведени с много стъклена или стоманена оптика, като напр. фитнес центрове.

Същото се отнася и за зони, в които дозаторът за мокри кърпички трябва да стои отвън в работно време, напр. за дезинфекция на пазарски колички и кошници в по-малките магазини или на масите в заведенията с градина. След края на работното време дозаторът отново може да се съхранява сигурно.

Покупка Стойка за под

„Дезин- фекцира- щата кърпа се нуждае от доза- тор така, както млякото от хладилник.“
Hans Georg Hagleitner

дозатор за мокри кърпички

Shop

XIBU 2WIPE hybrid

Защита срещу изсъхване. Обслужване с една ръка. Защита от замърсяване с болестотворни микроби и много други.

Флийс кърпи без алкохол

Shop

Бързи дезинфекциращи кърпи без алкохол

За почистване и дезинфекция на чувствителни към алкохол повърхности. Подходящ за дозатор XIBU 2WIPE .

Флийс кърпи с алкохол

Shop

Бързо дезинфекциращи кърпи с алкохол

Предварително накиснете дезинфекциращите кърпи за незабавна употреба. Подходящ за дозатор XIBU 2WIPE.

360° Хигиена
Да поговорим един с друг

Искаме да Ви подкрепим - най-добре с 360-градусова разходка. Това ни дава възможност да разработим персонализирани хигиенни решения за вашия дом, както и да ви препоръчаме това, от което наистина се нуждаете. Това ще Ви позволи да вземете най-добрите решения.

Нека да поговорим

Мобилно приложение Hagleitner360
Контрол над Вашето почистване на сгради

HsM уеб портал
Всички данни – винаги и изцяло на разположение

Мобилно приложение scanME
На разположение 24 часа и 7 дни в седмицата - Вашият дигитален търговски представител

Още повече – с мобилното приложение Hagleitner360

Данни с добавена стойност
Това ви спестява и пътя, и времето

Дозаторът изпраща дигитални данни, информира за количеството на дозиране, нивото на консуматива - всичко се извиква през мобилното приложение и уеб портала.

Контролен прекъсвач за срок на годност
активирането става чрез мобилното приложение

Ако опаковката веднъж е отворена, срокът на годност започва да изтича: Дезинфекциращите кърпи с алкохол са годни един месец, а без алкохол - три месеца. След това дозаторът по желание блокира Flowpack.

LED светлина и обхват на сензорите
Изключете контролната лампа

Ако в помещението спят хора, е близко до ума да го направите. В крайна сметка може да се конфигурира и обхватът на сензорите, тъй като дозаторът не трябва да работи ненужно.

Енергията се държи под око
дозаторът работи по избор с мрежов ток, акуму- латорна батерия или energyBOX.

Ако приемем, че дозаторът трябва да подава кърпи на ден по 100 пъти: В този случай зареждащата се акумулаторна батерия издържа 7 месеца.
Същото важи и за незареждащата се energyBOX, която обединява акумулаторната мощност. Тя е произведена от рециклирана пластмаса. В края нанейния експлоатационен живот Hagleitner приема energyBOX обратно, за да я рециклира; и така рециклиране след рециклиране цикълът се затваря.

Папката е свалена

  • Първият в света автоматичен диспенсър за мокри кърпички XIBU_2WIPE_hybrid_BG.pdf