Световната новост
Първият автоматичен дозатор за мокри кърпички

Да се отправим към новата епоха на дезинфекциращите кърпи
XIBU 2WIPE hybrid

Готови ли сте за обслужване с една ръка? Това е революционна промяна в употребата на дезинфекциращи кърпи.

Хигиенично прибрани

Съхраняват се на мястото на използване
Вече няма Flowpack, който да се търкаля наоколо

XIBU 2WIPE hybrid консервира трайно дезинфекциращите кърпи и ги предлага на мястото на използване - точно там, където са необходими.

Защита срещу изсъхване
патентована система за уплътнение

Най-горната дезинфекцираща кърпа вече не изсъхва във Flowpack, дозаторът предлага защита срещу това.

Обслужване с една ръка
кърпа хигиенично, безопасно и много лесно

Достатъчно е да протегнете ръката си; капакът се отваря автоматично.

Предимства на системата

 

Защита от замърсяване с болестотворни микроби Дезинфекциращите кърпи излизат една след друга: Ръката ви докосва само кърпата, която взима.

Влажна от първата до последната кърпа. всяка кърпа остава еднакво навлажнена - и неограничено ефективна.

Със защита срещу кражба и загуба Дозаторът на стената пази своя Flowpack като сейф, крадливите ръце ще останат празни.

Никога празен XIBU 2WIPE hybrid работи с две опаковки: Ако едната е свършила, дозаторът автоматично превключва.

Винаги информирани Отгоре на дозатора има държач за етикет, етикетите върху него могат да се сменят.

Разходен дросел Всяка дезинфекцираща кърпа е ценна.

XIBU 2WIPE FLOOR
Стойка за под

С мобилната поставка XIBU 2WIPE FLOOR дозаторът за мокри кърпички XIBU 2WIPE hybrid може да се позиционира навсякъде, където не е възможен респ. не е желан монтаж на стената, като напр. в работни халета с покритие върху стените в предприятия, произвеждащи хранителни продукти или в зони, които са обзаведени с много стъклена или стоманена оптика, като напр. фитнес центрове.

Същото се отнася и за зони, в които дозаторът за мокри кърпички трябва да стои отвън в работно време, напр. за дезинфекция на пазарски колички и кошници в по-малките магазини или на масите в заведенията с градина. След края на работното време дозаторът отново може да се съхранява сигурно.

Покупка Стойка за под

„Дезин- фекцира- щата кърпа се нуждае от доза- тор така, както млякото от хладилник.“
Hans Georg Hagleitner

дозатор за мокри кърпички

Shop

XIBU 2WIPE hybrid

Защита срещу изсъхване. Обслужване с една ръка. Защита от замърсяване с болестотворни микроби и много други.

Флийс кърпи без алкохол

Shop

Бързи дезинфекциращи кърпи без алкохол

За почистване и дезинфекция на чувствителни към алкохол повърхности. Подходящ за дозатор XIBU 2WIPE .

Флийс кърпи с алкохол

Shop

Бързо дезинфекциращи кърпи с алкохол

Предварително накиснете дезинфекциращите кърпи за незабавна употреба. Подходящ за дозатор XIBU 2WIPE.

Контакт

Ще се радваме на Вашите въпроси

 

Мобилно приложение Hagleitner360
Контрол над Вашето почистване на сгради

HsM уеб портал
Всички данни – винаги и изцяло на разположение

Мобилно приложение scanME
На разположение 24 часа и 7 дни в седмицата - Вашият дигитален търговски представител

Още повече – с мобилното приложение Hagleitner360

Данни с добавена стойност
Това ви спестява и пътя, и времето

Дозаторът изпраща дигитални данни, информира за количеството на дозиране, нивото на консуматива - всичко се извиква през мобилното приложение и уеб портала.

Контролен прекъсвач за срок на годност
активирането става чрез мобилното приложение

Ако опаковката веднъж е отворена, срокът на годност започва да изтича: Дезинфекциращите кърпи с алкохол са годни един месец, а без алкохол - три месеца. След това дозаторът по желание блокира Flowpack.

LED светлина и обхват на сензорите
Изключете контролната лампа

Ако в помещението спят хора, е близко до ума да го направите. В крайна сметка може да се конфигурира и обхватът на сензорите, тъй като дозаторът не трябва да работи ненужно.

Енергията се държи под око
дозаторът работи по избор с мрежов ток, акуму- латорна батерия или energyBOX.

Ако приемем, че дозаторът трябва да подава кърпи на ден по 100 пъти: В този случай зареждащата се акумулаторна батерия издържа 7 месеца.
Същото важи и за незареждащата се energyBOX, която обединява акумулаторната мощност. Тя е произведена от рециклирана пластмаса. В края нанейния експлоатационен живот Hagleitner приема energyBOX обратно, за да я рециклира; и така рециклиране след рециклиране цикълът се затваря.