Plán ochrany pokožky.
Všetky informácie v kocke.

Spoločne s Vami vytvoríme plán na ochranu pokožky pre Vašu prevádzku. Plán určuje, aké produkty a ako sa majú použiť. Doplnky použité v XIBU XL senseFLUID spĺňajú požiadavky pre osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP). Použitie prostriedkov na ochranu pokožky a starostlivosť o hygienu rúk zabráni vzniku ochorení pokožky vyvolaných pracovnými podmienkami a prispeje k šetreniu nákladov.

Stiahnuť plán ochrany pokožky.