Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH

1. Úvod

Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Pri používaní a spracúvaní osobných údajov („pbD") dodržiavame platné predpisy o ochrane údajov. V tomto vyhlásení vás informujeme o spôsobe, rozsahu a účele spracúvaných osobných údajov, ktoré získavame pri návšteve našej internetovej stránky, pri využívaní našich služieb v internetovom obchode a pri používaní nástrojov Hagleitner senseManagement a taktiež právach, ktoré vám ako dotknutej osobe patria. Toto vyhlásenie o ochrane údajov je určené pre návštevníkov a používateľov našej internetovej stránky a nášho online obchodu, ako aj pre používateľov Hagleitner senseManagement Tools.

Určité pojmy, ktoré sa používajú v tomto vyhlásení, sú prevzaté z nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („DSGVO“) (slovenská skratka GDPR)GDPRa majú nasledovný význam:

Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo priamo alebo nepriamo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Spracúvanie údajov je každá manipulácia s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním cez zaraďovanie, zmenu, vyhodnocovanie, žiadanie, sprostredkovanie a ukladanie až do ich vymazania.

2. Povinnosť poskytnúť informácie

2.1 Typy údajov

(a) Internetový obchod

Aby sme vám mohli vytvoriť zákaznícky účet, potrebujeme názov firmy, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, ako aj eventuálne inú adresu doručenia. Pri registrovaní je potrebné zadať aj kontaktnú osobu, ktorá vo vašej firme zodpovedá za objednávky. Aby bolo možné pokračovať v objednávke a doručovaní, potrebujeme od uvedenej kontaktnej osoby nasledujúce osobné údaje:

 • Oslovenie
 • Meno (dobrovoľné)
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (dobrovoľné)
 • Používateľské meno
 • Heslo

Po úspešnej registrácii je možné upraviť informácie o kontaktnej osobe v bode ponuky „upraviť kontaktnú osobu“ a doplniť dôležité údaje, ako je napríklad funkcia v rámci firmy (hlavný rozhodovací subjekt, atď.). Ďalšie kontaktné osoby je možné pridať alebo ich vymazať pomocou toho istého bodu ponuky.

(b) XIBU Designer

Aby sme mohli vašu objednávku spracovať, potrebujeme názov firmy, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, ako aj eventuálne inú adresu doručenia a IČ DPH. V prípade individuálneho podnikateľa môže za určitých okolností ísť o osobné údaje. Počas objednávkového procesu je potrebné uviesť aj kontaktnú osobu, ktorá tovar prevezme. 

Od uvedenej kontaktnej osoby sa zhromažďujú tieto osobné údaje: 

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa

(c) Internetová stránka

Nespracúvame žiadne osobné údaje na účely vyhodnotenia správania používateľov našej internetovej stránky. Spracúvame iba údaje, ktoré nie je možné použiť na identifikáciu osoby („anonymné údaje“). Informácie vyhodnocujeme iba na štatistické účely a používame ich na to, aby sme vylepšili funkčnosť procesov na tejto internetovej stránke. Podrobnejšie informácie nami používaných súboroch cookie a našom programe webtracking nájdete v bode 6. a 8.

(d) Hagleitner senseManagement („HsM“) Tool

Pre prípad, že chcete využiť naše nástroje HsM Tool (http://hsmbasic.hagleitner.com a http://hsmplus.hagleitner.com) napríklad na získanie prehľadu o stave náplní vami používaných XIBU dávkovačov, pri Vašej registrácii na internetovej stránke konkrétneho nástroja požadujeme nasledujúce osobné údaje:

 • Meno používateľa
 • Priezvisko používateľa
 • Používateľské meno
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo mobilného telefónu

(e) Aplikácia Hagleitner integral 4PLUS

Pre prípad, že chcete používať našu aplikáciu integral 4PLUS (https://www.hagleitner.com/sk/downloads/stiahnut-aplikaciu/), ktorá funguje v kombinácii s dávkovacím systémom integral 4PLUS, napr. aby ste dostali správu na smartfón, keď sa musí doobjednať čistiaci alebo leštiaci prostriedok alebo musí byť vykonaná údržba, pri Vašej registrácii pre aplikáciu integral 4PLUS požadujeme nasledujúce osobné údaje:

 • Meno používateľa
 • Priezvisko používateľa
 • E-mailová adresa
 • Heslo podľa vlastného zadania
 • Číslo zákazníka
 • Adresa

(f) Aplikácia Hagleitner scanME

Pre prípad, že chcete používať našu aplikáciu scanME (https://www.hagleitner.com/sk/downloads/stiahnut-aplikaciu/), napr. aby ste prostredníctvom načítania čiarového alebo QR kódu získali o našich produktoch ďalšie informácie, bezpečnostné pokyny alebo užitočné rady k ich používaniu, pri Vašej registrácii pre aplikáciu scanME požadujeme nasledujúce osobné údaje:

 • Meno používateľa
 • Priezvisko používateľa
 • E-mailová adresa
 • Heslo podľa vlastného zadania
 • Číslo zákazníka
 • Adresa

(g) Aplikácia Hagleitner-360

Pre prípad, že chcete používať našu aplikáciu Hagleitner-360 (https://www.hagleitner.com/sk/downloads/stiahnut-aplikaciu/), ktorá funguje v kombinácii s dávkovacím systémom XIBU pre sanitárne priestory – napr. aby ste dostali správu na smartfón, keď je potrebné doplnenie alebo výmena energyBOX-u, alebo keď musí byť vykonaná údržba –, pri Vašej registrácii pre aplikáciu Hagleitner-360 požadujeme nasledujúce osobné údaje:

 •     Meno používateľa
 •     priezvisko používateľa
 •     e-mailová adresa
 •     heslo podľa vlastného zadania
 •     číslo zákazníka

2.2 Účel spracúvania údajov

(a) Internetový obchod

Osobné údaje, ktoré zadávate pri prihlasovaní, používame na spracovanie a realizáciu vašej objednávky. Pretože pre expedíciu objednávky sú potrebné osobné údaje ako meno a adresa, je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy. Uvedené osobné údaje sa spracúvajú výlučne a iba v rámci legislatívnych princípov pre spracúvanie údajov.

Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa sa spracúvajú na účely spätných otázok, potvrdenia prijatej objednávky, ako aj na doručenie a s vašim súhlasom aj na účely marketingu a prezentovania nových a už v sortimente zaradených výrobkov spoločnosti Hagleitner Hygiene International.

Po registrácii dostanete osobný prístup k vášmu používateľskému účtu, ktorý je chránený heslom, ktoré ste si zvolili. V tomto zákazníckom účte môžete spracovať a spravovať vaše osobné údaje.

(b) XIBU Designer

Osobné údaje, ktoré zadávate pri prihlasovaní, používame na spracovanie a realizáciu vašej objednávky. Pretože pre expedíciu objednávky sú potrebné osobné údaje ako meno a adresa, je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy. Uvedené osobné údaje sa spracúvajú výlučne a iba v rámci legislatívnych princípov pre spracúvanie údajov.

Vaša e-mailová adresa bude spracovaná na účely prípadných otázok a potvrdení od spoločnosti Hagleitner Hygiene International GmbH týkajúcich sa odoslanej objednávky a poskytne sa príslušnej dcérskej spoločnosti firmy Hagleitner Hygiene (prípadne Hagleitner Hygiene International GmbH) na účely ďalšieho spracovania.

(c) Hagleitner senseManagement

Osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, sa používajú na to, aby ste vy a vaši odborníci na čistenie mohli využívať registračný softvér a na optimalizáciu vašich obchodných procesov.

(d) Aplikácia Hagleitner integral 4PLUS („aplikácia integral 4PLUS“)

Osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, sa používajú na to, aby ste Vy a vaši zamestnanci mohli používať aplikáciu integral 4PLUS, ako aj na optimalizáciu vašich obchodných procesov.

Pokiaľ pri používaní aplikácie integral 4PLUS chcete uskutočniť nejakú objednávku, na dodanie tovarov potrebujeme Vaše osobné údaje. Spracovanie týchto údajov je preto nevyhnutné za účelom riadneho plnenia zmluvy. Uvedené osobné údaje sa spracúvajú výlučne a iba v rámci legislatívnych princípov pre spracúvanie údajov.

Po registrácii dostanete osobný prístup k vášmu používateľskému účtu, ktorý je chránený heslom, ktoré ste si zvolili. V tomto účte môžete spracovať a spravovať vaše osobné údaje.

Pre prípad, že už nechcete ďalej používať aplikáciu integral 4PLUS, máte možnosť kedykoľvek sa odhlásiť a vymazať svoj účet priamo v aplikácii použitím nižšie uvedeného odkazu: https://www.hagleitner.com/sk/ochrana-udajov/#app-opt-out.

(e) Aplikácia Hagleitner scanME

Osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, sa používajú na to, aby ste Vy a vaši zamestnanci mohli používať aplikáciu scanME, ako aj na optimalizáciu vašich obchodných procesov.

Pokiaľ pri používaní aplikácie scanME chcete uskutočniť nejakú objednávku, na dodanie tovarov potrebujeme Vaše osobné údaje. Spracovanie týchto údajov je preto nevyhnutné za účelom riadneho plnenia zmluvy. Uvedené osobné údaje sa spracúvajú výlučne a iba v rámci legislatívnych princípov pre spracúvanie údajov.

Po registrácii dostanete osobný prístup k vášmu používateľskému účtu, ktorý je chránený heslom, ktoré ste si zvolili. V tomto účte môžete spracovať a spravovať vaše osobné údaje.

Pre prípad, že už nechcete ďalej používať aplikáciu scanME, máte možnosť kedykoľvek sa odhlásiť a vymazať svoj účet priamo v aplikácii použitím nižšie uvedeného odkazu: https://www.hagleitner.com/sk/ochrana-udajov/#app-opt-out.

(f) Aplikácia Hagleitner-360

Osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, sa používajú na to, aby umožnili používanie aplikácie Hagleitner-360, ako aj na optimalizáciu vašich obchodných procesov.

Po registrácii dostanete osobný prístup k vášmu používateľskému účtu, ktorý je chránený heslom, ktoré ste si zvolili. V tomto účte môžete spracovať a spravovať vaše osobné údaje.

Pre prípad, že už nechcete ďalej používať aplikáciu Hagleitner-360, máte možnosť kedykoľvek sa odhlásiť a vymazať svoj účet priamo v aplikácii použitím nižšie uvedeného odkazu: https://www.hagleitner.com/sk/ochrana-udajov/#app-opt-out.

2.3 Právny základ (skutková podstata povolenia)

Pre spracúvanie osobných údajov v procese registrácie a objednávky v internetovom obchode a v priebehu registrácie a používania Hagleitner senseManagement Tools slúži ako právny základ riadne plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písmeno b) nariadenia GDPR).

Pre spracúvanie osobných údajov pri zasielaní informačného spravodajcu sa za oprávnený dôvod považuje vyhlásenie s vašim súhlasom (článok 6 ods. 1 písmeno a) nariadenia GDPR).

2.4 Doba uloženia

Osobné údaje neuchovávame dlhšie ako je to potrebné alebo povolené na plnenie našich zmluvných, prípadne legislatívnych povinností a na odvrátenie eventuálnych nárokov zo zodpovednosti alebo na základe iného legislatívneho oprávneného dôvodu.

3. Práva dotknutých osôb

3.1 Informácie

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či a v akom rozsahu sa spracúvajú vaše osobné údaje.

3.2 Oprava

Ak spracúvame neúplné alebo nesprávne údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, prípadne doplnenie. Ďalej existuje možnosť prístupu k osobným údajom kontaktnej osoby, ktorá je uvedená vo vašom používateľskom účte internetového obchodu a tieto môžete sami opraviť alebo vymazať. Ďalej môžete kedykoľvek požadovať zrušenie vášho používateľského účtu (kontaktné údaje nájdete v bode 11.).

3.3 Vymazanie

Môžete požadovať vymazanie vašich osobných údajov v prípade, ak zanikol účel, na ktorý boli získané, ak sú spracúvané v rozpore so zákonnými predpismi, spracúvanie zasahuje neprimeraným spôsobom do vašich oprávnených chránených záujmov alebo je založené na súhlase, ktorí ste odvolali. Dbajte na to, že môžu existovať aj iné dôvody, ktoré sú v rozpore s okamžitým vymazaním vašich osobných údajov, napr. zákonné lehoty archivácie alebo uplatnenie právnych nárokov atď.

3.4 Obmedzenie spracúvania údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov v prípade, že správnosť údajov je sporná, ich spracúvanie je v rozpore s právnymi predpismi, údaje nie sú viac potrebné na povolený účel alebo ste podali námietku proti spracúvaniu údajov.

3.5 Namietanie

Ak spracúvame údaje nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu, tak môžete namietať proti spracúvaniu akýchkoľvek osobných údajov v prípade, že v súvislosti s vašimi osobným údajmi prevažujú ochranné záujmy. Zasielanie reklám môžete odvolať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.

3.6 Odvolanie

Máte právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie sa netýka právoplatnosti spracúvania pred odvolaním súhlasu.

3.7 Prenosnosť údajov

Máte právo požadovať od nás, aby sme vám poslali vami poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme, a to v prípade, že údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu alebo ich spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom.

3.8 Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

V prípade porušenia ochrany osobných údajov máte právo podať sťažnosť na rakúskom dozornom úrade pre ochranu údajov.

4. Bezpečnosť údajov

Na ochranu vašich osobných údajov sme vykonali technické a organizačné opatrenia (napr. šifrovanie HTTPS na našej internetovej stránke, certifikát SSL pre náš internetový obchod), ktoré vaše údaje chránia okrem iného proti strate, manipulácii a neoprávnenému prístupu. Vykonané opatrenia sú pravidelne kontrolované a sú priebežne upravované podľa stavu techniky. Ak pri prišlo k porušeniu ochrany vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne znamenajú vysoké riziko ohrozenia práv a slobôd, neodkladne vás o tom budeme informovať.

Preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií na základe chýb pri prenose údajov a/alebo v rámci neautorizovaného prístupu treťou stranou, ktoré nevznikli našou vinou (napr. hacknutie e-mailového účtu, prípadne telefónu, zachytávanie faxov atď.).

5. Sprostredkovanie osobných údajov tretej strane

5.1 Objednávanie v internetovom obchode

Na zrealizovanie vašej objednávky je eventuálne potrebné postúpiť vaše osobné údaje tretej strane (napr. poskytovateľ informačných alebo platobných služieb, daňoví poradcovia, poskytovatelia cloudových služieb, inkasné kancelárie, právni zástupcovia, audítori, poskytovatelia internetových stránok a poskytovatelia iných služieb, ktorých služby využívame pri poskytovaní našich služieb a ktorým poskytujeme údaje). Postúpenie vašich osobných údajov sa vykonáva výlučne na základe platných predpisov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, predovšetkým teda na realizáciu našej zákazky alebo na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

5.2 Objednávkový proces v aplikácii XIBU Designer

Na zrealizovanie vašej objednávky je eventuálne potrebné postúpiť vaše osobné údaje tretej strane (napr. dcérska spoločnosť firmy Hagleitner Hygiene International GmbH, poskytovateľ informačných alebo platobných služieb, daňoví poradcovia, poskytovatelia cloudových služieb, inkasné kancelárie, právni zástupcovia, audítori, poskytovatelia internetových stránok a poskytovatelia iných služieb, ktorých služby využívame pri poskytovaní našich služieb a ktorým poskytujeme údaje). Postúpenie vašich osobných údajov sa vykonáva výlučne na základe platných predpisov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, predovšetkým teda na realizáciu našej zákazky alebo na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

5.3 Kontrola bonity

Pretože v našom internetovom obchode ponúkame výlučne spôsob platby „nákup na faktúru“, a tým nesieme riziko výpadku platby, tak na dokončenie vašej objednávky potrebujeme vopred informácie o bonite od informačného obchodného inštitútu (Creditreform Wirtschaftsauskunft Kubicki KG „Creditreform“, Muthgasse 36-40, 1190 Viedeň, FN 9948f).

V rámci tejto kontroly sprostredkúvame vaše údaje (názov firmy, číslo v OR, identifikačné číslo, ulica, číslo, PSČ, mesto, e-mailová adresa, telefónne číslo) do Creditreform. Creditreform skontroluje poslané údaje, doplní chýbajúce informácie a opraví nesprávne údaje.

5.4 Používanie Hagleitner senseManagement

Aby bolo možné uložiť, archivovať a pripraviť osobné údaje, ktoré sme získali v rámci registrácie do Hagleitner senseManagement, sú tieto postúpené nášmu poskytovateľovi cloudových služieb so sídlom v Nemecku. Postúpenie vašich osobných údajov sa vykonáva výlučne na základe platných predpisov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, najmä na základe vopred s vami uzatvorenej licenčnej dohody o používaní softvéru.

5.5 Používanie aplikácie Hagleitner integral 4PLUS

Za účelom zabezpečenia a neustáleho vylepšovania aplikácie integral 4PLUS sú Vaše osobné údaje, ktoré sme získali pri registrácii, odovzdané spoločnosti so sídlom vo Viedni (Rakúsko), ktorá zabezpečuje vývoj našej aplikácie. Odovzdanie Vašich osobných údajov tretej osobe sa vykonáva výlučne na základe platného zákona o ochrane osobných údajov.

5.6 Používanie aplikácie Hagleitner scanME

Za účelom zabezpečenia a neustáleho vylepšovania aplikácie scanME sú Vaše osobné údaje, ktoré sme získali pri registrácii, odovzdané spoločnosti so sídlom vo Viedni (Rakúsko), ktorá zabezpečuje vývoj našej aplikácie. Odovzdanie Vašich osobných údajov tretej osobe sa vykonáva výlučne na základe platného zákona o ochrane osobných údajov.

5.7 Používanie aplikácie Hagleitner-360

Niektorí z vyššie uvedených príjemcov vašich osobných údajov sa nachádzajú mimo vašej krajiny alebo tam aj spracúvajú vaše osobné údaje. Úroveň ochrany údajov v krajinách mimo EÚ a EHS nemusí za určitých okolností zodpovedať úrovni v Rakúsku. Osobné údaje síce sprostredkúvame iba do krajín, o ktorých komisia EÚ rozhodla, že majú primeranú úroveň ochrany údajov alebo vykonávame opatrenia na to, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov u všetkých príjemcov.

 

6. Súbory cookie

Na internetovej stránke používame pre náš internetový obchod takzvané súbory cookie, aby sme vylepšili našu internetovú stránku a umožnili využívanie určitých funkcií na tejto stránke. Pritom ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú prostredníctvom prehliadača do vášho koncového zariadenia.

Väčšina nami používaných súborov cookie sa vymaže po zatvorení prehliadača („relačné súbory cookie“). Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom počítači a umožňujú nám znova identifikovať váš počítač pri ďalšej návšteve našej internetovej stránky („trvalé súbory cookie“). Takže napríklad pri každej novej objednávke nemusíte znova zadávať vaše meno a heslo.

Nami používané relačné súbory cookie sú napríklad „PHPSESSID“ (tento súbor cookie zabraňuje náhodnému dvojitému odoslaniu údajov z formulára pri prihlasovaní a zabraňuje odoslaniu údajov z formulára prípadným útočníkom) a „fe_typo_user“. Údaje sa v tomto prípade spracúvajú na účely zjednodušenia procesu nákupu a neskoršej realizácie zmluvy.

Ak si takéto získavanie informácií prostredníctvom súborov cookie neželáte, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o vložení súborov cookie a vy sa môžete individuálne rozhodovať, či ich povolíte alebo nie.

Upozorňujeme vás na to, že dezaktivovanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našej internetovej stránky.

7. Informačný spravodajca

Keď ste sa na našej internetovej stránke prihlásili na odber nášho informačného spravodajcu, spracúvame vaše meno a e-mailovú adresu. Tieto údaje sa spracúvajú na účel, aby sme vám mohli posielať marketingové informácie o nových alebo špeciálne pre vás vhodných výrobkoch a tovaroch z nášho sortimentu.

Keď ste sa prihlásili na odber informačného spravodajcu, dostanete potvrdzovací e-mail. Musíte otvoriť odkaz s aktivovaním alebo ho skopírovať do prehliadača a otvoriť. Po aktívnom kliknutí/otvorení odkazu potvrdíte svoj súhlas s odberom nášho informačného spravodajcu.

Aby sme mohli nášho informačného spravodajcu neustále optimalizovať, sprostredkúvame vaše osobné údaje firme Hagleitner Hygiene International GmbH so sídlom v Zell am See (Rakúsko), a to na účely centrálneho vytvárania a rozdeľovania spravodajcu a poskytovateľovi marketingových e-mailových služieb SC-Networks GmbH so sídlom v Starnberg (Nemecko), a to na účely elektronického zasielania marketingových informácií zákazníkom a záujemcom firmy Hagleitner a poskytovateľovi služieb v oblasti organizácie podujatí EventKINGDOM GmbH so sídlom v Berlíne (Nemecko) na účely elektronického zasielania pozvánok na výstavy a podujatia firmy Hagleitner zákazníkom, pracovníkom a záujemcom firmy Hagleitner.

Aby sme mohli pravidelne optimalizovať zasielanie nášho spravodajcu, používame na našej internetovej stránke službu tracking (napr. ako často a kto si spravodajcu otvoril? Komu bol spravodajca doručený? Ako často a kto sa odhlasuje z odberu spravodajcu?) atď.

Odber spravodajcu môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie nám pošlite na túto e-mailovú adresu: NewsletterAustria@hagleitner.at. Obratom vymažeme vaše údaje súvisiace s odberom informačného spravodajcu.

8. Web Analytics

Aby sme mohli získať lepšie štatistické vyhodnotenie návštevníkov našej internetovej stránky, používame službu Google Analytics.

Používame Google Analytics, čo je poskytovateľ internetovej služby Google LLC („Google“). Google Analytics používa takzvané súbory cookie, čo sú – ako je uvedené v bode 6. – textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu používania našej internetovej stránky. Informácie, ktoré sú získavané prostredníctvom súboru cookie, sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa aj ukladajú. V prípade aktivovania anonymizácie IP adries skráti Google vašu IP adresu v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných štátov Dohody o EHP. Kompletná IP adresa sa prenáša na server Google v USA iba vo výnimočných prípadoch, kde sa ale následne skráti. Na našej internetovej stránke je aktívna anonymizácia IP adresy. Google tieto informácie použije na základe nášho poverenia na vyhodnotenie správania používateľov na našej internetovej stránke, na vypracovanie správ o činnosti webu a poskytovanie ďalších služieb, ktoré sú spojené s používaním webu a internetu. IP adresa, ktoré sa prenáša v rámci Google Analytics z vášho prehliadača, nie je zlúčená s inými údajmi Google.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme ale na to, že v takomto prípade nebude možné využívať všetky funkcie internetovej stránky.

Ak si neželáte, aby boli informácie získané prostredníctvom súborov cookie a vaše správanie pri používaní posielané do Google a chcete zabrániť spracúvaniu týchto údajov, môžete si stiahnuť a nainštalovať plugin do prehliadača z nasledujúceho odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/, ako aj http://www.google.com/analytics/terms/de.html získate podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov u Google Analytics.

9. Logovacie súbory

Provider internetovej stránky automaticky získava a uchováva na optimalizáciu tejto internetovej stránky v súvislosti s výkonom systému, ľahkou obsluhou a poskytovaním užitočných informácií o našich službách informácie v takzvaných logovacích súboroch, ktoré nám prehliadač posiela automaticky. Tam sa nachádzajú informácie o IP adrese, prehliadači a jazykových nastaveniach, operačnom systéme, referenčnej URL adrese, vašom internetovom poskytovateľovi a dátume/čase.

10. Zmeny našich princípov ochrany údajov

Naše princípy ochrany údajov sú z času na čas aktualizované, aby v nich boli zahrnuté aj interné zmeny a zmeny platných zákonov.

11. Kontakt

V prípade otázok o ochrane údajov alebo odvolania vášho súhlasu nás môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Lunastraße 5, 5700 Zell am See

Tel.: +43 5 0456

dataprotection(at)hagleitner(dot)com