Izjava o zaštiti podataka
HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH

1. Uvod

Zaštita Vaše privatnosti za nas je veoma važna. Prilikom upotrebe i obrade ličnih podatakami se pridržavamovažećih zakona o zaštiti podataka. Ovom izjavom Vas informiramo o vrsti, obimu i namjeni ličnih podataka koji se obrađuju prilikom posjete našoj web stranici, korištenja naših usluga u web prodavaonici i korištenja Hagleitner senseManagement alata, kao i o pravima koja Vi kao osoba u tom pogledu imate. Ova izjava o zaštiti podataka namenjena je posjetiocima i korisnicima naše web stranice i naše web prodavaonice, kao i korisnicima Hagleitner senseManagement alata.

Određeni pojmovi korišteni u ovoj izjavi potiču iz Opće uredbe EU o zaštiti podataka ("DSGVO") i imaju slijedeće značenje:

Lični podaci ("LP") su informacije koje mogu se pridružiti identifikovanoj osobi ili fizičkom licu koje je moguće direktno ili indirektno identificirati.

Pogođena osoba je fizičko lice čiji se lični podaci obrađuju.

Obrada podataka je svaka obrada ličnih podataka, počev od prikupljanja, preko sortiranja, izmjene, analize, vršenja upita, prosleđivanja skladištenja do njihovog brisanja.

2. Obaveza davanja informacija

2.1 Vrste podataka

(a) Web prodavaonica

Da bismo mogli da Vam otvorimo korisnički nalog, potreban nam je naziv firme, adresa e-pošte, adresa za slanje računa, kao i eventualno različita adresa za isporuku. U sklopu registracije osim toga je potrebno navesti kontakt osobu, koja za Vaše preduzeće vrši naručivanje. Kako bi se u nastavku mogao realizovati proces naručivanja i dostava, od navedene kontakt osobe ćemo zatražiti sledeće lične podatke:

 • Oslovljavanje
 • Ime (nije obavezno da se navede)
 • Prezime
 • Datum rođenja
 • adresa e-pošte
 • Broj telefona (nije obavezno da se navede)
 • Ime korisnika
 • Lozinku

Posle izvršene registracije moguće je obraditi kontakt osobu preko stavke menija „Obrada kontakt osobe“ i dopuniti važne podatke, kao npr. položaj u okviru preduzeća (glavni donosilac odluka, itd.). Ostale kontakt osobe također mogu da se dodaju ili izbrišu preko ove stavke menija.

(b) Web stranica

Ne obrađujemo nikakve lične podatke da bismo analizirali Vaše korisničko ponašanje na našoj web stranici. Obrađuju se samo podaci koji nisu pogodni za identifikaciju fizičkog lica ("anonimni podaci"). Mi samo statistički analiziramo podatke i koristimo ih da bi poboljšali funkcionalnost procesa na web stranici. Detaljnija objašnjenja o kolačićima koje koristimo i našem programu za praćenje na webu možete naći pod točkama 6. i 8.

(c) Hagleitner senseManagement ("HsM") alat

Za slučaj da želite koristiti naš HsM alat (http://hsmbasic.hagleitner.com i http://hsmplus.hagleitner.com), da biste npr. napravili stekli uvid u nivo napunjenosti XIBU dozatora koji koristite, mi u sklopu registracije na web stranici alata, prikupljamo sljedeće lične podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Korisničko ime
 • Adresu e-pošte
 • Broj telefona
 • Broj mobilnog telefona

(d) Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS

Ako želite koristiti našu aplikaciju integral 4PLUS (https://www.hagleitner.com/ba-sr/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/), koja funkcioniše u kombinaciji sa sistemom dozatora integral 4PLUS da biste primali poruke na pametnom telefonu kada treba naručati dodatna količina deterdženta ili sredstvo za sušenje do sjaja, ili kada treba izvršiti servisni radovi, prilikom Vaše registracije za aplikaciju integral 4PLUS ćemo sačuvati Vaše lične podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Adresa e-pošte
 • Samo-izabrana lozinka
 • Broj klijenta
 • Adresa

(e) Aplikacija Hagleitner scanME

Ako želite koristiti našu aplikaciju scanME (https://www.hagleitner.com/ba-sr/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/), kako biste jednostavnim skeniranjem barkoda ili QR-koda primili više informacija, upute za sigurnost ili korisne savjete za primjenu nekog našeg proizvoda, prilikom Vaše prijave za aplikaciju scanME ćemo sačuvati Vaše lične podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Adresa e-pošte
 • Samo-izabrana lozinka
 • Broj klijenta
 • Adresa

(f) Aplikacija Hagleitner-360

Ako želite koristiti našu aplikaciju Hagleitner-360 (https://www.hagleitner.com/ba-sr/preuzimanja/preuzimanje-aplikacije/) koja funkcionira u kombinaciji sa sistemom dozatora XIBU Saniratni čvor da biste primali poruke na pametnom telefonu kada treba naručati dodatna količina deterdženta ili sredstvo za sušenje do sjaja, ili kada treba izvršiti servisni radovi, prilikom vaše registracije za aplikaciju Hagleitner-360 ćemo sačuvati vaše lične podatke:

 • Ime korisnika
 • Prezime korisnika
 • Adresu e-pošte
 • Samo-izabranu lozinku
 • Broj klijenta

2.2 Svrha obrade podataka

(a) Web prodavaonica

Lični podaci koje ste naveli prilikom prijavljivanja koriste se za obradu i realizaciju napravljene narudžbine. Pošto su za isporuku narudžbine neophodni lični podaci poput imena i adrese, obrada ovih podataka je potrebna da bi se ugovor propisno realizovao. Navedeni lični podaci se obrađuju isključivo i samo u okvirima koji su pokriveni zakonskim principima obrade podataka.

Vaš broj telefona i adresa e-pošte koriste se za pitanja i potvrde u pogledu primljene narudžbine, kao i izvršene dostave i uz Vašu saglasnost se obrađuju u svrhu marketinga i prezentacije novih i u asortimanu već postojećih proizvoda kompanije Hagleitner Hygiene International.

Posle izvršene registracije ćete dobiti lični pristup Vašem korisničkom nalogu, koji je zaštićen lozinkom koju sami birate. Sada na ovom korisničkom nalogu možete da obrađujete i uređujete Vaše lične podatke.

(b) Hagleitner senseManagement

Lični podaci koje ste naveli pri registraciji će se koriste da bi se omogućilo da Vi i Vaše stručno osoblje za čišćenje možete koristiti softver i da biste optimizovali Vaše procese poslovanja.

(c) Aplikacija Hagleitner integral 4PLUS ("aplikacija integral 4PLUS")

Lični podaci koje ste naveli pri registraciji će se koriste da bi se omogućilo da Vi i Vaše stručno osoblje za čišćenje možete koristiti aplikaciju integral 4PLUS i da biste optimizovali Vaše procese poslovanja.

Ako tokom upotrebe aplikacije integral 4PLUS pokrenete porudžbinu, za isporuku su nam potrebni Vaši lični podaci. Zbog toga je obrada tih podataka ključna za pravilno ispunjavanje naših ugovornih obaveza. Navedeni lični podaci se obrađuju isključivo i samo u okvirima koji su pokriveni zakonskim principima obrade podataka.

Posle izvršene registracije ćete dobiti lični pristup Vašem korisničkom nalogu, koji je zaštićen lozinkom koju sami birate. Sada na ovom korisničkom nalogu možete da obrađujete i uređujete Vaše lične podatke.

Ako više ne želite upotrebljavati aplikaciju integral 4PLUS, uvijek možete se odjaviti direktno u aplikaciji na slijedećem linku i izbrisati svoj korisnički nalog za aplikaciju: https://www.hagleitner.com/ba-sr/zastita-podataka/#app-opt-out.

(d) Aplikacija Hagleitner scanME

Lični podaci koje ste naveli pri registraciji, će se koriste da bi se omogućilo da Vi i Vaše stručno osoblje za čišćenje možete koristiti aplikaciju scanME i da biste optimizovali Vaše procese poslovanja.

Ako tokom upotrebe aplikacije scanME pokrenete porudžbinu, za isporuku su nam potrebni Vaši lični podaci. Zbog toga je obrada tih podataka ključna za pravilno ispunjavanje naših ugovornih obaveza. Navedeni lični podaci se obrađuju isključivo i samo u okvirima koji su pokriveni zakonskim principima obrade podataka.

Posle izvršene registracije ćete dobiti lični pristup Vašem korisničkom nalogu, koji je zaštićen lozinkom koju sami birate. Sada na ovom korisničkom nalogu možete da obrađujete i uređujete Vaše lične podatke.

Ako više ne želite upotrebljavati aplikaciju scanME, uvijek možete se odjaviti direktno u aplikaciji na slijedećem linku i izbrisati svoj račun za aplikaciju: https://www.hagleitner.com/ba-sr/zastita-podataka/#app-opt-out.

(e) Aplikacija Hagleitner-360

Lični podaci koje ste naveli pri registraciji, će se koriste da bi se omogućilo da Vi i Vaše stručno osoblje za čišćenje možete koristiti aplikaciju Hagleitner-360 i da biste optimizovali Vaše procese poslovanja.

Posle izvršene registracije ćete dobiti lični pristup Vašem korisničkom nalogu, koji je zaštićen lozinkom koju sami birate. Sada na ovom korisničkom nalogu možete da obrađujete i uređujete Vaše lične podatke.

Ako više ne želite koristiti aplikaciju Hagleitner-360, uvijek možete se odjaviti direktno u aplikaciji na slijedećem linku i izbrisati svoj račun za aplikaciju: https://www.hagleitner.com/ba-sr/zastita-podataka/#app-opt-out.

2.3 Pravna osnova (obavezna dozvola)

Za obradu ličnih podataka u sklopu registracije i procesa naručivanja u web prodavaonici i u sklopu registracije i korištenja Hagleitner senseManagement alata postoji obaveza dobivanja dozvole radi propisnog ispunjavanja odredaba ugovora (čl. 6 st. 1 pismo b GDPR).

Za obradu ličnih podataka u sklopu slanja biltena kao dokaz dobivanja dozvole eventualno može poslužiti Vaša izjava o saglasnosti (čl. 6 st. 1 pismo a GDPR).

2.4 Trajanje čuvanja

Lične podatke nećemo čuvati duže nego što je to potrebno odn. dozvoljeno za ispunjavanje naših ugovornih odn. zakonskih obaveza i u svrhu odbrane od uvijek mogućih zahtjeva za odštetu ili na osnovu nekog drugog zakonskog osnova opravdanja.

3. Prava pogođene osobe

3.1 Dobivanje informacija

Imate pravo da zahtijevate potvrdu toga da li se i u kojoj mjeri Vaši lični podaci obrađuju.

3.2 Ispravka

Ako je naša obrada Vaših ličnih podataka nepotpuna ili pogrešna, u svakom trenutku možete da zahtijevate njihovu ispravku odn. njihovo upotpunjavanje. Osim toga postoji mogućnost da pristupite ličnim podacima navedene kontakt osobe na Vašem korisničkom nalogu u web prodavaonici te da ih sami ispravite ili izbrišete. Osim toga u svakom trenutku možete da zahtijevate zatvaranje Vašeg korisničkog naloga (podatke za kontakt možete da pronađete pod tačkom 11.).

3.3 Brisanje

Možete da zahtijevate brisanje Vaših ličnih podataka, ako je svrha, zbog koje su prikupljeni, prestala, ako postoji nezakonita obrada, ako obrada prekomerno zadire u Vaše opravdane interese u pogledu zaštite ili ako se obrada podataka bazira na Vašoj saglasnosti, koju ste povukli. Ovdje treba imati u vidu da mogu da postoje drugi razlozi, koji bi mogli onemogućiti neposredno brisanje Vaših ličnih podataka, npr. zakonske obaveze čuvanja podataka ili ostvarivanje zakonskih prava, itd.

3.4 Ograničenje obrade podataka

Imate pravo da zahtijevate ograničenje obrade, ako je točnost podataka sporna, ako je obrada podataka nezakonita, ako podaci više nisu potrebni za dozvoljenu svrhu ili ako je podnesen prigovor na obradu podataka.

3.5 Protivrječnost

Ako Vaše podatke obrađujemo radi obavljanja zadataka od javnog interesa ili ako se prilikom obrade pozivamo na neophodnost čuvanja našeg opravdanog interesa, onda možete da odbijete takvu obradu podataka, ukoliko postoji pretežan interes zaštite Vaših ličnih podataka. Dostavljanje reklama možete da odbijete u svakom trenutku, bez nevođenija razloga.

3.6 Opoziv

Imate pravo da prethodno datu saglasnost za obradu podataka povučete, pri čemu opoziv ne utiče na zakonitost obrade izvršene prije opoziva saglasnosti.

3.7 Prenosivost podataka

Imate pravo zahtijevati od nas da Vam lične podatke koje ste nam dali, stavimo na raspolaganje u strukturiranom, standardnom i mašinski čitljivom formatu, ako obrađujemo podatke na osnovu Vaše saglasnosti ili radi ispunjenja ugovora i ako se obrada vrši pomoću automatizovanog postupka.

3.8 Pravo na žalbu kod nadzornog organa

Imate pravo u slučaju postojećeg kršenja zaštite podataka, podnositi žalbu austrijskom organu zaduženom za zaštitu podataka.

4. Sigurnost podataka

Radi zaštite Vaših ličnih podataka smo preduzeli tehničke i organizacione mjere (npr. HTTPS kodiranje naše web stranice, SSL certifikat za našu web prodavaonicu), koje Vaše podatke između ostalog štite od gubitka, manipulacije ili neovlašćenog pristupa. Preduzete mjere podlažu redovnoj provjeri i stalno se prilagođavaju stanju tehnike. Ako dođe do kršenja zaštite Vaših ličnih podataka, koje najvjerovatnije za posljedicu ima visok rizik za Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas odmah obavijestiti.

Stoga ne snosimo nikakvu odgovornost za otkrivanje informacija uslijed grešaka pri prijenosu podataka koje nismo mi prouzrokovali i/ili neovlašćenog pristupa trećih lica (npr. hakerski napad na nalog e-pošte odn. telefon, presretanje faksova, itd.).

5. Prosleđivanje ličnih podataka trećim licima

5.1 Postupak narudžbe u web prodavaonici

U svrhu realizacije Vaše narudžbine može biti potrebno, Vaše lične podatke proslijediti trećim licima (npr. pružaocima IT usluga, usluga plaćanja, poreskim savjetnicima, pružaocima usluge Cloud-a, bankama, biroima za naplatu, advokatu, revizoru, web dizajnerima i drugim pružaocima usluga, koje angažujemo u sklopu naših aktivnosti i kojima stavljamo podatke na raspolaganje). Prosleđivanje Vaših ličnih podataka vrši se isključivo na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka, posebno u svrhu realizacije našeg naloga ili na osnovu Vaše prethodne saglasnosti.

5.2 Provjera boniteta

Pošto u našoj web prodavaonici nudimo samo način plaćanja „kupovina na račun“ i tako prihvaćamo rizik od neplaćanja, prije nego ispunimo Vašu narudžbinu, radimo rutinsku provjeru Vašeg boniteta kod određene kreditne agencije (Creditreform Wirtschaftsauskunft Kubicki KG "Creditreform", ulica Muthgasse br. 36-40, 1190 Beč, broj firme 9948f).

U svrhu te provjere boniteta mi dostavljamo Vaše podatke (naziv firme, registarski broj firme, broj po PDV-u, ulicu, broj, poštanski kod, naseljeno mjesto, E-Mail-adresu, telefon) kreditnoj agenciji Creditreform. Kreditna agencija Creditreform provjerava dostavljene podatke, dopunjava nedostajuću informaciju i ispravlja pogrešne podatke.

5.3 Korištenje Hagleitner senseManagement-a

Kako bismo pohranili, arhivirali i pripremili podatke prikupljene u sklopu registracije za Hagleitner senseManagement, ti podaci će biti prosleđeni našem pružaocu usluga Cloud-a sa sjedištem u Nemačkoj. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka vrši se isključivo na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka, posebno za ispunjavanje prethodno zaključenog licenčnog ugovora o korištenju softvera.

5.4 Upotreba aplikacije Hagleitner integral 4PLUS

Da bi se garantovala upotreba aplikacije integral 4PLUS i njeno neprekidno poboljšavanije, Vaše lične podatke koje prikupimo tokom Vaše registracije ćemo poslati davaocu usluga za razvoj aplikacije, sa sjedištem u Beču, Austrija. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka isključivo se odvija na temelju važećeg zakona o zaštiti podataka.

5.5 Upotreba aplikacije Hagleitner scanME

Da bi se garantovala upotreba aplikacije scanME i njeno neprekidno poboljšavanije, Vaše lične podatke koje prikupimo tokom Vaše registracije ćemo poslati davaocu usluga za razvoj aplikacije, sa sjedištem u Beču, Austrija. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka isključivo se odvija na temelju važećeg zakona o zaštiti podataka.

5.6 Upotreba aplikacije Hagleitner-360

Neki od gore navedenih primalaca Vaših ličnih podataka nalaze se van Vaše zemlje ili tamo obrađuju Vaše lične podatke. Nivo zaštite podataka u zemljama van EU i EEZ eventualno ne odgovara onom u Austriji. Međutim, lične podatke prosleđujemo samo u zemlje, za koje je komisija EU odlučila da raspolažu primjerenim nivoom zaštite podataka ili preduzmemo mjere, kako mogli da bismo garantujemo da svi primaoci imaju primjeren nivo zaštite podataka.

6. Kolačići

Mi na web stranici za našu web prodavaonicu koristimo takozvane "kolačiće", kako bismo posjetu našoj web stranici učinili atraktivnom i kako bismo omogućili korištenje određenih funkcija. Pri tom se radi o malim tekstualnim datotekama, koje se pomoću pretraživača pohranjuju na Vašem krajnjem uređaju.

Većina kolačića koje koristimo se posle završetka sesije pretraživača opet brišu sa Vašeg tvrdog diska ("sesijski kolačići"). Ostali kolačići ostaju na Vašem računaru i omogućavaju nam da prilikom sledeće posjete našoj web stranici prepoznamo Vaš računar ("trajni kolačići"). Tako npr. ne morate pri svakoj novoj narudžbini da ponovo unosite Vaše ime i lozinku.

Sesijski kolačići koje koristimo su npr. "PHPSESSID" (ovaj kolačić sprečava npr. slučajno, duplirano slanje podataka obrasca prilikom prijavljivanja i sprečava slanje podataka obrasca preko napadača) i "fe_typo_user". Ovakva obrada podataka se vrši u svrhu olakšavanija postupka kupovine i radi kasnije realizacije ugovora.

Ako ne želite prikupljanje ovih informacija putem kolačića, Vaš pretraživač možete da podesite tako da Vas on obavijesti o postavljanju kolačića i da Vi možete u konkretnom slučaju odlučiti da li želite da ih dopustite ili ne.

Ukazujemo Vam na to da će u slučaju deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše web stranice biti ograničena.

7. Bilten

Ako se preko naše web stranice prijavite za naš bilten, Vaše ime i adresa e-pošte biće obrađeni. Obrada ovih podataka se vrši zbog toga da bismo Vam u svrhu reklame mogli predstaviti nove ili specijalno za Vas pogodne proizvode i robu iz našeg asortimana.

Čim se prijavite za bilten, od nas ćete dobiti e-poruku sa potvrdom. Veza za aktiviranje u e-poruci mora da se aktivno klikne ili da se kopira i učita u pretraživaču. Aktivnim klikom na vezu/učitavanje veze potvrđujete Vašu prijavu za primanje našeg biltena.

Da bismo naš bilten učinili što atraktivnijim za Vas, Vaši lični podaci će biti pruženi kompaniji Hagleitner Hygiene International GmbH, sa sjedištem u mjestu Zell am See (Austrija) radi centralizovanog kreiranja i distribucije biltena i pružalcu usluge marketinga preko e-pošte, kompaniji SC-Networks GmbH, sa sjedištem u mjestu Starnberg (Nemačka) radi elektronskog slanja reklamnih informacija klijentima i zainteresovanim licima firme Hagleitner, kao i dobavljaču usluge upravljanja pozivnicama EventKINGDOM GmbH, sa sjedištem u Berlinu (Nemačka) radi elektronskog slanja pozivnica na sajmove i događaje u kojima Hagleitner učestvuje klijentima, zaposlenima i zainteresovanim licima firme Hagleitner.

Da bismo redovno optimizovali naše slanje biltena, na našoj web stranici koristimo funkciju praćenja biltena (npr. Koliko često neko otvara bilten i klikne na njega? Kome se bilten dostavlja? Koliko često i ko odjavljuje bilten? itd.).

Prijavu za bilten možete da otkažete u bilo kom trenutku. Vašu izjavu o otkazivanju pošaljite na sledeću adresu e-pošte: NewsletterAustria@hagleitner.at. Mi ćemo zatim odmah izbrisati Vaše podatke u vezi sa slanjem biltena.

8. Web analitika

Kako bismo postiglo bolju statističku analizu posjetilaca web stranice, koristimo usluge Google Analytics.

Koristimo Google Analytics, web analitički servis kompanije Google LLC ("Google"). Google Analytics koristi tzv. kolačiće, a to su, kao što je opisano u tački 6, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na Vašem računaru i omogućavaju analizu korištenja naše web stranice. Informacije koje ovaj kolačić generiše, a koje su prikupljene o Vama, po pravilu se prenose na server kompanije Google u SAD i tamo pohranjuju. Međutim, u slučaju aktivacije IP anonimizacije na web stranici, Google unutar zemalja članica Evropske Unije ili u drugim državama članicama sporazuma o Evropskoj ekonomskoj zoni Vaša IP adresa se prethodno skraćuje. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP adresa šalje serveru kompanije Google u SAD i tamo skraćuje. IP anonimizacija je aktivna na web stranici. Google te informacije koristi po našem nalogu, u svrhu analize Vašeg korištenja naše web stranice, i radi sastavljanja izvještaja o aktivnostima na web stranici i da bi nam pružio dodatne usluge povezane sa korištenjem web stranice i interneta. IP adresa koju Vaš pretraživač prosleđuje u sklopu Google Analytics ne spaja se sa drugim podacima kompanije Google.

Možete da spriječite pohranjivanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera Vašeg pretraživača; međutim, ukazujemo Vam na to da u tom slučaju neće biti moguće sve funkcije web stranice koristiti u punom obimu.

Ako ne želite da se informacije prikupljene preko kolačića i Vaše korisničko ponašanje prosleđuju kompaniji Google i želite da spriječite obradu ovih podataka od strane kompanije Google, možete preuzeti dodatak za pregledač dostupan preko slijedeće veze i da ga instalirate: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Na https://www.google.de/intl/de/policies/ i na http://www.google.com/analytics/terms/de.html ćete dodatno dobiti detaljnije informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka Google Analytics.

9. Log datoteke servera

U svrhu optimizacije ove web stranice u odnosu na performanse sistema, udobnost za korisnike i stavljanje na raspolaganje korisnih informacija o našim uslugama, dobavljač web stranice automatski prikuplja i skladišti informacije u takozvanim log datotekama servera, koje nam Vaš pretraživač automatski prosleđuje. Time obuhvaćeni su Vaša adresa internet protokola (IP adresa), podešavanje pretraživača i jezika, operativni sistem, referalni URL, Vaš dobavljač internet usluga i datum/vreme.

10. Promjena naših osnovnih principa zaštite podataka

Mi povremeno prerađujemo osnovne principe zaštite podataka, kako bi se reflektovale interne izmjene i izmjene primjenljivih zakona.

11. Kontakt

Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka ili u vezi sa Vašim opozivom saglasnosti možete nas kontaktirati preko navedenih podataka za kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH

ulica Lunastraße br. 5, 5700 Zell am See

Tel.: +43 5 0456

dataprotection(at)hagleitner(dot)com