Opći uvjeti korištenja
Za web stranicu kompanije Hagleitner Hygiene International GmbH

1. Područje primjene

Korištenje web stranice Hagleitner-a i svih podataka, informacija i servisnih usluga, koje su preko nje dostupni, sa iznimkom usluga, za koje se zahtjeva poseban sporazum, moguće je isključivo i samo na bazi tih uvjeta korištenja, koji u slučaju neophodnosti mogu biti dopunjivani, mijenjani ili zamijenjeni dopunskim uvjetima.

Korištenjem web stranice Vi prihvaćate djelovanje tih Općih uvjeta korištenja u njihovoj odgovarajućoj verziji.

 

2. Web stranica

Web stranica Hagleitner-a daje mogućnost korištenja različitih podataka, informacija i aplikacija. Hagleitner ima pravo u bilo koje vrijeme, u cijelosti ili djelomično, ukinuti postojanje web stranice. Hagleitner ne garantira neprekidnu dostupnost ili punu funkcionalnost web stranice i/ili veza ka drugim web stranicama, aplikacija (Apps) ili URL adresa trećih lica i ne nosi odgovornost, ako te funkcije nedostaju.

Određene oblasti web stranice mogu biti zaštićene lozinkom. Pristup ovim stranicama je stoga moguć samo ako se korisnik prethodno prijavi. Korisnik nema zakonskog prava na prijavu.

 

3. Korištenje

Korištenje sadržaja web stranice Hagleitner-a ili usluga, koje se tamo nude, podliježu ovim Uvjetima korištenja u njihovoj odgovarajućoj verziji.

Svi posebno dogovoreni trgovački uvjeti, uvjeti korištenja i uvjeti licenciranja imaju prioritet pred tim Općim uvjetima korištenja.

Cijeli sadržaj web stranice Hagleitner-a je sa zaštićenim autorskim pravom i eventualno sa pravom zaštićenih marki i namijenjen je samo za ličnu, a ne za komercijalnu upotrebu, osim ako izričito nije navedeno drugo.

Podaci, informacija, aplikacije, nazivi marki, fotografije i ostali sadržaj web stranice se ne može koristiti, konkretno obrađivati, mijenjati, kopirati, modificirati, dopunjavati, umnožavati, distribuirati ili na drugi način ustupati trećim licima, respektivno koristiti komercijalno bez prethodne pismene suglasnosti Hagleitner-a.

Svaka različita upotreba web stranice je zabranjena bez prethodne suglasnosti Hagleitner-a ili odgovarajućeg nosioca autorskih prava. Korisnik web stranice nema prava na licence ili bilo kava drugi prava, posebno prava na korporativne nazive i imena, prava industrijske svojine (marke, registrirani uzorci ili patenti) i autorska prava, osim izričito ustupljenih prava na korištenje.

 

4. Obaveze korisnika

Prilikom korištenja web stranice Hagleitner-a korisnici ne smiju narušivati važeće zakonodavstvo i dobre naravi, ne smiju koristiti web stranicu u nezakonite svrhe ili narušivati prava industrijske svojine i autorska prava Hagleitner-a, ne smiju utjecati na sadržaj web stranice virusima / Trojancima ili drugi programima koji štete softveru, ne smiju ubacivati hiper-linkove ili sadržaje za koje nisu ovlašteni snimati ih i slati ih trećim licima, posebno ako ti hiper-linkovi ili sadržaji proturječe ugovorima ili zakonu ili ako se preko njih rasprostranjuju reklame ili neželjena e-pisma (spam). Hagleitner ima pravo u bilo koje vrijeme blokirati pristup do svoje web stranice.

 

5. Odgovornost/garancija

Kompanija Hagleitner ne nosi odgovornost za besplatno ustupljene podatke, informacije i aplikacije, osim ako se ne dokaže namjerno ponašanje sa njene strane.

Podvođenje pod odgovornost kompanije Hagleitner pretpostavlja da se dokaže namjerno ili grubo nemarno ponašanje sa njene strane. U principu kompanija Hagleitner ne nosi odgovornost za indirektne i posljedične štete ili za propuštene koristi, kao i za sve vrste gubitaka ili promjene podataka i informacija. Kompanija Hagleitner nosi odgovornost za tjelesne povrede, ako je sa njene strane pokazana čak i mala nemarnost.

Kompanija Hagleitner ne garantira da su podaci na web stranici pravilni i da stranica ne sadrži greške, ne nosi odgovornost ako su narušena zadržana ili autorska prava trećih lica i ne garantira da će stranica stalno biti dostupna za korisnike.

Kompanija Hagleitner ne garantira da na njenoj web stranici nema zlonamjernog softvera. Prije korištenje ili preuzimanja podataka ili informacija, korisnici trebaju sami poduzeti neophodne zaštitne mjere.

 

6. zaštita podataka

Zaštita Vaše privatnosti za nas je veoma važna. Prilikom upotrebe i obrade ličnih podataka ("pbD") mi se pridržavamo važećih zakona o zaštiti podataka. Za detaljnije informacije pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

 

7. Drugi

Dodatni sporazumi moraju biti u pisanoj formi.

Ako pojedinačne odredbe ovih uslova su ili postanu nevaljane ili nevažeće, valjanost preostalih odredaba ostaje nepromijenjena. Nevaljana ili nevažeća odredba zamjenjuje se odredbom tog sadržaja koja se ekonomski najviše približi nevaljanoj ili nevažećoj odredbi. Ova odredba primjenjuje se analogno i za propuste.

Primenjuje se isključivo austrijski zakon, izuzimajući sukobljavajuće norme i Kupoprodajno pravo UN-a.

Mjesto ispunjenja je Zell am See. Nadležni sud je faktički odgovorni sud za Zell am See, osim ako se radi o poslu sa krajnjim korisnikom u skladu sa § 1 Zakona o zaštiti korisnika.