Splošni pogoji uporabe
Za spletno mesto Hagleitner Hygiene International GmbH

1. Področje uporabe

Uporaba spletnega mesta Hagleitner ter vseh podatkov, informacij in storitev, dostopnih prek njega, z izjemo tistih storitev, ki zahtevajo poseben dogovor, poteka izključno na podlagi teh pogojev uporabe, ki so po potrebi dopolnjeni z dodatnimi pogoji, spremenjeni ali nadomeščeni.

S sprejemanjem uporabe spletnega mesta sprejmete veljavnost teh splošnih pogojev uporabe v njihovi veljavni različici.

 

2. Spletno mesto

Na spletnem mestu Hagleitner so na voljo različni podatki, informacije in aplikacije. Družba Hagleitner ima v vsakem trenutku pravico delno ali v celoti prekiniti delovanje spletnega mesta Hagleitner. Družba Hagleitner ne nudi nikakršnega jamstva in ne prevzema nobene odgovornosti za stalno razpoložljivost ali polno funkcionalnost spletnega mesta Hagleitner in/ali povezav na spletna mesta, aplikacije ali naslove URL drugih ponudnikov.

Nekatera območja spletnega mesta so lahko zaščitena z geslom. Dostop do teh strani je zato mogoč samo, če se uporabnik vnaprej registrira. Zakonska pravica do registracije ne obstaja.

 

3. Uporaba

Uporabo vsebine in/ali storitev, ki so na voljo na spletnem mestu Hagleitner, urejajo ti splošni pogoji uporabe v veljavni različici.

Vsi posebej sklenjeni pogoji poslovanja, uporabe ali dajanja licenc prevladajo nad temi splošnimi pogoji uporabe.

Vse vsebine, podane na spletnem mestu Hagleitner, so zaščitene z avtorskimi pravicami, po potrebi pa tudi s pravicami blagovnih znamk; razen če je izrecno navedeno drugače, so vse vsebine namenjene izključno osebni, nekomercialni uporabi.

Podatkov, informacij, aplikacij, imen znamk, slik in drugih vsebin brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Hagleitner ni dovoljeno uporabljati, zlasti ne urejati, spreminjati, kopirati, predelovati, dopolnjevati, razmnoževati, razširjati ali na drug način prepuščati oz. uporabljati.

Brez predhodnega dovoljenja družbe Hagleitner ali zadevnega lastnika pravic ni dovoljena nobena druga uporaba. Razen izrecno priznanih pravic uporabe uporabnik nima nobenih drugih pravic, zlasti nima pravic do imena podjetja, poslovnih lastniških pravic (do znamk, modelov uporabe ali patentov) in avtorskih pravic.

 

4. Obveznosti uporabnika

Uporabniki spletnega mesta Hagleitner pri uporabi spletnega mesta Hagleitner ne smejo kršiti veljavnih zakonov in javne morale, zlasti ne z njegovo uporabo v nezakonite namene, kršenjem intelektualnih pravic ali pravic intelektualne lastnine družbe Hagleitner, prenašati vsebin z virusi, trojanci ali drugimi programi, ki lahko škodujejo njegovi programski opremi, ne smejo prenašati, shranjevati ali pošiljati nobenih hiperpovezav ali vsebin, za katere niso pooblaščeni, zlasti ne hiperpovezav ali vsebin, ki so nedovoljene ali nezakonite ali če širijo oglaševanje ali neželena e-poštna sporočila. Družba Hagleitner ima pravico kadar koli onemogočiti dostop do spletnega mesta Hagleitner.

 

5. Odgovornost/garancija

Pri neodplačnem prenosu podatkov, informacij in aplikacij je izključena vsakršna odgovornost družbe Hagleitner, razen če je mogoče dokazati namerno ravnanje.

Poleg tega odgovornost družbe Hagleitner predpostavlja dokazano namerno ali hudo malomarno vedenje. V splošnem je odgovornost družbe Hagleitner za posredno ali posledično škodo ali vsakršno izgubo dobička ali drugo izgubo ali spremembo podatkov in informacij izključena. Odgovornost za telesne poškodbe obstaja že v primeru lažje malomarnosti.

Družba Hagleitner ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in pravilnost, neobremenjenost s pravicami drugih nosilcev zaščitnih pravic in avtorskih pravic, celovitost in stalno razpoložljivost spletnega mesta Hagleitner.

Družba Hagleitner ne prevzema nobene odgovornosti za neobremenjenost spletnega mesta Hagleitner z zlonamerno programsko opremo. Pred uporabo in prenašanjem podatkov oziroma informacij mora uporabnik sam poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe.

 

6. Varstvo podatkov

Varstvo vaše zasebnosti je za nas pomembno. Pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov (»OP«) upoštevamo veljavni zakon o varstvu podatkov. Za podrobne informacije glejte našo izjavo o varstvu podatkov.

 

7. Drugo

Dodatni dogovori morajo biti podani v pisni obliki.

Če so ali postanejo posamezne določbe teh pogojev neveljavne ali nične, ostanejo veljavnost drugih določb nespremenjena. Neveljavna ali nična določba se nadomesti z vsebino, ki je ekonomsko najbližje neveljavni ali nični določbi. Ta določba se smiselno uporablja za pomanjkljivosti.

Veljavno je izključno avstrijsko pravo, ob izključitvi referenčnih standardov in trgovinske konvencije ZN.

Kraj izpolnitve je Zell am See. Sodno pristojnost ima stvarno pristojno sodišče v Zell am Seeju, razen če ne gre za potrošniški posel v skladu s 1. členom Zakona o varstvu potrošnikov.