Általános felhasználási feltételek
A Hagleitner Hygiene International GmbH webhelyéhez.

1. Alkalmazási terület

A Hagleitner webhely, valamint az abban elérhető összes adat, információ és szervizszolgáltatás használata, kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek külön megállapodást igényelnek, kizárólag ezen használati feltételek alapján használható, amelyeket további feltételekkel kiegészíthetők, módosíthatók és helyettesíthetők.

A weboldal használatával a felhasználó elfogadja a jelen Általános Használati Feltételek érvényes változatát.

 

2. Weboldal

A Hagleitner vállalat weboldalán különböző adatok, információk és alkalmazások érhetők el. A Hagleitner vállalat jogosult arra, hogy bármikor részben vagy teljesen felfüggessze a Hagleitner weboldalának üzemeltetését. A Hagleitner vállalat nem vállal felelősséget, sem garanciát a Hagleitner weboldalának és/vagy a más szolgáltatók weboldalaira, alkalmazásaira (Appok) vagy URL-jeire átirányító hivatkozásoknak az állandó rendelkezésre állásáért, illetve teljes működőképességéért.

Előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos területei jelszóval védettek. Ezekhez az oldalakhoz a felhasználó csak előzetes regisztráció után férhet hozzá. A regisztráció jogilag nem követelhető.

 

3. Használat

A Hagleitner weboldalán rendelkezésre bocsátott tartalmak és/vagy szolgáltatások a jelen Általános Használati Feltételek aktuális változatának hatálya alá esnek.

A külön megállapodások tárgyát képező kereskedelmi, használati vagy engedélyezési feltételek előnyt élveznek ezen Általános Használati Feltételekkel szemben.

A Hagleitner weboldalán rendelkezésre bocsátott teljes tartalom szerzői jogi védelem és adott esetben védjegyjogi védelem alatt áll, és kifejezetten eltérő külön rendelkezés hiányában csak személyes célokra használható, kereskedelmi célú használata nem engedélyezett.

A Hagleitner előzetes írásos engedélye hiányában tilos az adatok, információk, alkalmazások, márkanevek, képek és egyéb tartalmak felhasználása, különösen azok feldolgozása, megváltoztatása, másolása, módosítása, kiegészítése, sokszorosítása, terjesztése vagy más módon történő továbbadása, ill. hasznosítása.

Az ezen túlmutató bármilyen használat a Hagleitner vagy a mindenkori jogtulajdonos előzetes jóváhagyása nélkül tilos. A kifejezetten biztosított használati jogokon túl a vállalat soha nem enged át a felhasználónak semmilyen licencet, sem bármilyen egyéb jogot, különösen a cégnévre, az ipari tulajdonjogokra (márkák, használati minta vagy szabadalom) és a szerzői jogra vonatkozóan.

 

4. Felhasználó kötelességei

A Hagleitner weboldalának felhasználói a Hagleitner weboldalának használata során nem szeghetik meg a hatályos jogszabályokat és a jóhiszeműség szabályait, különösen nem használhatják azt illegális célokra, nem sérthetik meg a Hagleitner ipari tulajdonjogait és szerzői jogait, illetve egyéb tulajdonjogait, azon keresztül nem továbbíthatnak vírusokat/trójai vírusprogramokat vagy más olyan programokat, amelyek a szoftver károsodását okozhatják, nem adhatnak meg, nem tárolhatnak és nem küldhetnek olyan hiperhivatkozásokat vagy tartalmakat, amelyekre nem jogosultak, különösen abban az esetben, ha ezek a hiperhivatkozások vagy tartalmak szerződésszegő, ill. illegális jellegűek, vagy ha azokkal reklámot vagy nem kívánt e-mailt (spam üzenet) terjesztenek. A Hagleitner vállalat jogosult bármikor zárolni a Hagleitner weboldalához való hozzáférést.

 

5. Felelősség/Garanciavállalás

Az adatok, információk és alkalmazások Hagleitner általi térítésmentes átadása esetén a Hagleitner vállalat kizár bármilyen felelősséget, amennyiben nem bizonyítható a szándékosság.

Ezen felül a Hagleitner kizár minden felelősséget a bizonyítottan szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásért. A Hagleitner alapvetően kizár minden felelősséget a közvetett károkért, következményes károkért vagy nyereségkiesésért, valamint az adatok és információk esetleges elvesztéséért vagy megváltozásáért. Személyes sérülések esetén már enyhe gondatlanság esetén fennáll a felelősség.

A Hagleitner nem vállal semmilyen felelősséget a Hagleitner weboldal tartalmának helyességéért, hibátlanságáért, harmadik személyek ipari tulajdonjogaitól és szerzői jogaitól való mentességéért, teljességéért és/vagy a weboldal használhatóságáért, valamint állandó elérhetőségéért.

A Hagleitner nem garantálja a Hagleitner weboldalának káros szoftverektől való mentességét. Az adatok vagy információk használata és letöltése előtt maguknak a felhasználóknak kell megtenniük a szükséges óvintézkedéseket.

 

6. Adatvédelem

Az Ön magánszférájának védelme fontos számunkra. A személyes adatok felhasználása és feldolgozása során a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően járunk el. A részletes információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

7. Egyéb rendelkezések

További megállapodások csak írásos formában jöhetnek létre.

Amennyiben ezen feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy semmisek, illetve azzá válnak, az nem érinti a további rendelkezések hatályát. Az érvénytelen vagy semmis rendelkezést egy, az érvénytelen vagy semmis rendelkezéshez gazdaságilag a lehető legközelebb álló tartalmú rendelkezés váltja fel. Hiányzó rendelkezések esetén ez a szabály értelemszerűen érvényesítendő.

Kizárólag az osztrák jog érvényes, a kollíziós normák és az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye kizárásával.

A teljesítés helye Zell am See (Ausztria). Amennyiben nem az osztrák fogyasztóvédelmi törvény 1. §-a szerinti fogyasztói ügyletről van szó, vitás kérdésekben a Zell am See területileg illetékes bírósága jogosult eljárni.