Zdravie

Zdravie a starostlivosť

Hygiena chráni. Malo by to byť bez výpadkov a chýb, pretože každá reťaz je taká silná, ako silný je jej najslabší článok.
Ide o bezpečnosť pacientov – bezpečnosť tých najzraniteľnejších.

Ide o bezpečnosť pacientov – bezpečnosť tých najzraniteľnejších

100 percentná bezpečnosť? S nami ste blízko pritom.

Chcem preukázateľné a správne dávkovanie. Bez chýb.
Chcem ekologické čistiaceho prostriedky.
Chcem vlhčené utierky.
Vyžiadať bezplatné poradenstvo

 

 

Ústrednú úlohu pritom zohráva téma Dezinfekcia

Vývoj riešení pre oblasť zdravia, zdravotníctva a starostlivosti patrí medzi základné kompetencie spoločnosti Hagleitner. Vďaka dlhoročnej spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami, nemocnicami, domovmi sociálnych služieb, či domovmi dôchodcov vieme, aké produkty potrebujete a ako vás dokážeme podporiť pri vašich úlohách.

HsM - Vaše výhody

  • Spoľahlivé plánovanie a vypočítanie požiadaviek na produkty a stav zásob.
  • Efektívne využívanie zdrojov - Pobočka, stav naplnenia, spotreba a energetický stav všetkých zariadení v sieti je možné vidieť na prvý pohľad.
  • Hygiena je vždy k dispozícii - Údaje sa prenášajú zo zariadenia na váš displej v reálnom čase.

Koľko prostriedkov na dezinfekciu rúk sa spotrebovalo?
Urobiť si v tom jasno

Predstavte si, že by ste dokázali kedykoľvek digitálne sledovať spotrebu prostriedkov na dezinfekciu rúk a zistiť, kde treba konať. Teraz si predstavte, že by ste sa tým dokázali postarať o ozajstnú, ako aj preukázateľnú, digitálnu bezpečnosť. Situácia Win-Win; pretože bezpečnosť musí byť tak, ako samotná veda, preukázateľná a transparentná.

Informujte ma o preukázateľnej bezpečnosti

Rešpektujeme človeka a životné prostredie

Vlastný internetový obchod

Digitálna budúcnosť

360° hygiena

Bezpečná certifikácia Hagleitner

135 zamestnankýň a zamestnancov v oblasti servisu a služieb

6 servisných centier v Rakúsku

Vlastné tímy technikov

Certifikáty a údajové listy

To vám ponúka Hagleitner

  • Vynikajúce služby
  • Profesionálne vyškolení poradcovia pre hygienu
  • Udržateľné hygienické riešenia pre budúcnosť
  • Bezpečnosť pacientov, ako aj zabezpečenie zásobovania
  • Compliance a monitoring

Všetko z jednej ruky

Jedno je isté

Spoločnosť Hagleitner poskytuje zabezpečenie zásobovania: Vyrábame v Rakúsku a disponujeme dostatočnými rezervami surovín.
Spoločnosť Hagleitner poskytuje bezpečnosť pacientov: V nemocnici Brüderkrankenhaus St. Josef v Paderborne bola preukázateľne zvýšená.
Spoločnosť Hagleitner poskytuje Compliance: vďaka digitálnym údajom z dávkovačov v monitorovacom systéme.

Chcem bezplatné informácie

 

 

V sanitárnom priestore sa počíta najmä jedna vec: Papier, mydlo a spol. by mali byť vždy dostupné. Aby sa to všetko zaistilo a zabezpečilo, vyvinula spoločnosť Hagleitner hybridnú sériu dávkovačov, digitálny nástroj na spravovanie dávkovačov a údajov o hygiene, ako aj vlastnú aplikáciu pre dávkovače.

Vďaka digitálnym nástrojom na správu údajov o zariadeniach a hygiene HsM možno hygienu vidieť, plánovať a dokumentovať – nech sa nachádzate kdekoľvek. Vďaka tomu sú spätne sledovateľné dávkovania; zamestnankyne/zamestnanci, ako aj pacientky/pacienti sú v bezpečí.

Spoločnosť Hagleitner v ASST Bergamo Est, Taliansko

„Správna hygiena rúk je najdôležitejším a najúčinnejším opatrením
na zníženie rizika nozokomiálnej infekcie.“

Gloria Bettinaglio, diplomovaná ošetrovateľka a zdravotníčka - pracovná sila v oblasti hygieny

Hygiena životného prostredia a trvalá udržateľnosť

Hygiena súvisí so zdravím, ide o nás ľudí: trvalo udržateľná a nemenná pre generácie; samozrejme k tomu patrí aj hygiena životného prostredia.

Viac informácií

V Rakúsku máme šesť pobočiek a vyše 135 zamestnankýň a zamestnancov v oblasti servisu a služieb.
Imst, Zell am See, Villach, Ansfelden, Graz, Viedeň
Tel: 05 0456

Denne pracujeme na najlepšom servise v Rakúsku. Presvedčte sa sami.

Chcem sa dozvedieť viac

Naša centrála v Zell am See