Plan za zaštitu kože.
Sve informacije na jednom mestu.

Sa Vama ćemo sastaviti plan za zaštitu kože za Vašu proizvodnju. U njemu ćemo definišati, koji proizvodi koristite i na koji način. Doze za dopunjivanje koje se koriste u XIBU XL senseFLUID-u odgovaraju pravilima za ličnu zaštitnu opremu (LZO). Zaštita kože i higijena ruku preventivno deluju protiv profesionalnih bolesti kože i takođe pomaže u uštedi troškova.

Plan za zaštitu kože preuzimanje.