става дума за нас хората

Устойчивата марка
Hagleitner

Хигиената е свързана със здравето, става дума за нас хората: устойчиво и трайно за поколенията; затова екологичната хигиена се разбира от само себе си.

Сертификати
Доволните клиенти и опазването на околната среда са много важни за нас. Доколко успешно реализираме това, свидетелстват множество отличия и сертификати.

Hagleitner проектира устойчива хигиена: Суровините са екосертифицирани, силните концентрати пестят пластмаса, системните консумативи намаляват емисиите, пластмасата се рециклира, данните на дозаторите пестят ресурси. Производството е енергийно ефективно на едно място — в Цел ам Зее. Устойчивостта и иновациите вървят ръка за ръка, което води до "Greenovative" хигиена.

PRODUCT

Устойчиви суровини: Офертата включва 79 екосерти-фицирани продукта; те са актуални със 125 Екологични
сертификати, включително екомаркировката на ЕС, австрийската екомаркировка и FSC печат за одобрение.
Hagleitner забрани микропластмасата и други съмнител-ни вещества във всички дозирани продукти.

Продукти
Устойчиви суровини
80% по-малък
обем при транспортиране и съхранение

Силен концентрат: Hagleitner използва високо концен-трирани почистващи препарати повече от 15 години,
които се смесват с вода на място, за да се образува готовият разтвор за нанасяне. Това намалява обемите на транспортиране и съхранение с до 80 процента. Един патрон със силен концентрат спестява до 95 kg пласт-
маса и до 50 kg CO₂ емисии.

Системни консумативи: Четири пъти повече място Ролките тоалетна хартия означават по-малък транс-портен обем и следователно по-малко емисии на CO₂. Патентованата vacuumBAG се изпразва на 100 процента и е малка – има място за един милион vacuumBAG в един контейнер за отпадъци, което води до 95 процента по-малко отпадъци.

95% по-малко
отпадък
Кръговрат
на рециклирането

Рециклиране: Hagleitner произвежда от рециклирана пластмаса не само пластмасовите пръчици за своите ролки за тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце, но и енергиен източник energyBOX за своите хибридни хигиенни дозатори. Hagleitner поема обратно и цикълът на рециклирането започва отначало.

Енергия: от 2020 г. като енергиен източник на разпо-ложение е акумулаторната батерия, Hagleitner я въвеж-да - световна премиера на пазара за професионална хигиена. Алтернативно – наред със захранващия блок –съществува и energyBOX, която концентрира мощността на акумулаторната батерия; тя е произведена също от рециклирана пластмаса.

Първото решение
за батерии за хигиенни дозатори

Всички Greenovative продукти ще намерите в онлайн магазина на Hagleitner

SERVICE
Пестете
целенасочено ресурси

HsM: Дозаторите на Hagleitner изпращат данни - за количеството на дозиране, нивото на консуматива и изискванията за обслужване. По този начин почиства-щият персонал може да се използва специално, когато действително е необходим – това спестява ресурси.

Проактивна поддръжка: Hagleitner поддържа устройствата проактивно, което увеличава тяхната дълготрайност. Данните на дозаторите. Данните на дозаторите гарантират, че обиколките могат да бъдат планирани ефективно и че няма празни  пътувания.

Проактивна
поддръжка
Цифрови и персонализирани
Вие избирате

Цифрова допълнителна поръчка: Уеб магазинът на Hagleitner улеснява допълнителните поръчки. По този начин търговският представител на Hagleitner може да се концентрира върху най-важното: върху услугата.

COMPANY

Сертифицирания: Със сертифицирането по ISO-14001 Hagleitner се ангажира да подобрява непрекъснато своите
екологични показатели (доставяне на суровини, разрамогат да бъдат планирани ефективно и че няма празни екологични показатели (доставяне на суровини, разработване, производство, съхранение, транспорт, обработка в края на жизнения цикъл и окончателно изхвърляне). Сертифицирането по ISO-45001 гарантира същото за безопасността на труда, тъй като устойчивостта не означава само опазване на околната среда и климата.

Green Building: Hagleitner произвежда на едно място – в Цел ам Зее; няма нужда да изпращате от производствена база до производствена база. В компанията-майка Hagleitner се фокусира върху енергийната ефективност - с фотоволтаична система, оползотворяване на отпадната топлина, охлаждащ, кладенец и цифрово управление на отпадъците.

Всичко на място
производството

Да си поговорим за устойчивостта

Устойчивостта е била винаги част от фирмената култура на Hagleitner. Ще се радваме да Ви информираме в личен диалог. Ще се радваме да се свържете с нас.