Изтегляне на папка.
Преглед на всички документи.

Ето нашите текущи папки, които можете да изтеглите.

Папка Санитарна ХИГИЕНА

Папка Дезинфекция на ръцете.

XIBU hybrid - Интелигентна система дозатори

Папка Luna 2.0.

Папка ХИГИЕНА за кухнята.

integral 4PURE/MIX

Хигиена в кухнята

Папка integral 4PLUS.

Всичко от един източник.

Информационен лист hagomat waterSOFT.

Папка ХИГИЕНА на прането.

Дезинфекция на прането havon

Папка Обща ХИГИЕНА.

Папка integral 2GO HsM

Папка i.h.s.

Други папки.

Папка Защитни ръкавици BRILLANT.