Preuzimanje foldera.
Pregled svih dokumenata.

Ovde vidite naše aktuelne foldere, pripremljene za preuzimanje.

Folder HIGIJENA sanitarnog čvora

Dezinfekcija ruku

XIBU hybrid - Inteligentni sistem dozatora

Folder Luna 2.0.

Folder kuhinjska HIGIJENA.

integral 4PURE/MIX

Folder integral 4PLUS.

Informativni list hagomat waterSOFT.

Folder HIGIJENA veša.

havon dezinfekcija veša

Folder HIGIJENA objekata.

Folder integral 2GO HsM

Folder i.h.s.

DEZINFEKCIJA POVRŠINE

Drugi folderi.

Folder BRILLANT zaštitne rukavice.