Preuzimanje foldera.
Pregled svih dokumenata.

Ovde vidite naše aktuelne foldere, pripremljene za preuzimanje.

Folder HIGIJENA sanitarnog čvora

Dezinfekcija ruku

XIBU hybrid - Inteligentni sistem dozatora

Folder Luna 2.0.

Folder kuhinjska HIGIJENA.

Folder integral 4PLUS.

Informativni list hagomat waterSOFT.

Folder HIGIJENA veša.

Folder HIGIJENA objekata.

Folder integral 2GO.

Folder i.h.s.

DEZINFEKCIJA POVRŠINE

Drugi folderi.

Folder BRILLANT zaštitne rukavice.