Дозатори XIBU hybrid, analog, touch & sense.
Преглед на всички документи.

Тук можете да изтеглите всички документи за XIBU.

Дозатори за санитарни помещения XIBU hybrid и analog.
Всички данни на сериите hybrid и analog.

Дозатори за санитарни помещения XIBU TOWEL hybrid

Дозатори за санитарни помещения XIBU touch & sense.
Изтеглете пълния пакет.

Безконтактни дозатори.

Дозатор за хартиени кърпи XIBU senseTOWEL.

Освежител за въздух XIBU senseFRESHAIR.

Механични дозатори.

Дозатор за тоалетна хартия.

Дозатор за тоалетна хартия XIBU TISSUEFOLD white.

Дозатор за сапун.

Дозатор за кърпи за ръце.

Дозатор за сгънати кърпи.

Дезинфекция на тоалетна седалка.

XIBU дезинфекция.

Дозатор за дезинфектант.