вашият Санитарна
вашият дизайн

Индустриален дозатор за защита на кожата и хигиена на ръцете
XIBU XL FLUID hybrid

За личните предпазни средства (ЛПС).
XIBU XL hybrid осигурява дезинфекция, грижа, защита и почистване на кожата. 

„Трябва да е бързо.“
„Трябва да е надеждно.“
„Консумативите трябва да се сменят лесно.“
„Сапунът трябва не само да е приятен, но и да премахва грубите замърсявания от ръцете.“ 

Серията дозатори XIBU XL (предлагат се и поотделно) осигурява точно това, а от 2021 г. дори и нова форма на управление на хигиената. Защото при необходимост данните за използването на всеки дозатор са достъпни в реално време, независимо от местоположението. По този начин разпределението на почистващия и обслужващия персонал се ориентира според търсенето.

Добре дошли в света на дигиталните санитарни помещения!

НИКОГА ПРАЗЕН И ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Благодарение на иновативните резервни системи и мониторинга на дозаторите в реално време дозирането е гарантирано във всеки момент.*

ЛЕСЕН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Добре обмислената концепция за обслужване позволява лесно и без грешки използване на дозатора, както при зареждане, така и при ежедневна употреба.

ПРОАКТИВНА ПОДДРЪЖКА

Дозаторът сигнализира своевременно за нуждата от сервизно обслужване, а данните от него правят възможна проактивната поддръжка. По този начин дозаторът е постоянно на разположение и винаги готов за употреба.

ЛЕСНО КАТО ДЕТСКА ИГРА
Зареждане на консумативи

УДОБНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
дозатор и консумативи

ЕФЕКТИВНО
Проверка на ниво на консуматива чрез мобилното приложение XIBU

Консумативи

Компактният асортимент от осем консуматива в икономичната опаковка vacuumBAG покрива всички области на защита на кожата - от дезинфекцията през почистването до грижата. Всички консумативи са маркирани с цвят. По този начин объркване при поставянето е практически невъзможно. Благодарение на специалната техника за дозиране на продукта, нашите консумативи не могат да бъдат заразени с микроби.

За особено силно натоварени с мръсотия зони, ние Ви препоръчваме нашите абразивни сапуни като например abrasivUNIVERSAL.  Леките замърсявания могат да бъдат отстранени с хидратиращите сапуни creamSOAP PURE и PREMIUM. Всички продукти са получили австрийската екомаркировка и екомаркировката на ЕС.


Нашият вирусоциден гел за дезинфекция на ръце septDES GEL е подходящ за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и напълно отговаря на изискванията на Европейския регламент за биоцидите.