Najčastejšie kladené otázky – otázky a odpovede.
HACCP.

Čo je vlastne HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point; slovensky: Analýza rizík kritických kontrolných bodov) je koncept, ktorý má zabezpečiť bezpečnosť potravín a spotrebiteľov. Je to vlastný kontrolný systém, ktorý ma zabrániť chybám, ktoré by mohli ohroziť zdravie, a to v reťazci spracovania potravín (od nákupu po tanier). Naša HACCP zložka je osvedčený a obľúbený pomocný prostriedok na podporu našich zákazníkov pri kontrole vlastnej prevádzky. Pre tieto alebo ďalšie informácie sa spojte s nami e-mailom alebo sa zúčastnite HACCP školenia zákazníka .HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point; slovensky: Analýza rizík kritických kontrolných bodov) je koncept, ktorý má zabezpečiť bezpečnosť potravín a spotrebiteľov. Je to vlastný kontrolný systém, ktorý ma zabrániť chybám, ktoré by mohli ohroziť zdravie, a to v reťazci spracovania potravín (od nákupu po tanier). Naša HACCP zložka je osvedčený a obľúbený pomocný prostriedok na podporu našich zákazníkov pri kontrole vlastnej prevádzky. Pre tieto alebo ďalšie informácie sa spojte s nami e-mailom alebo sa zúčastnite HACCP školenia zákazníka .

Čo sa rozumie pod pojmom osobná hygiena?

Každý človek má v sebe a na tebe nespočetné množstvo mikroorganizmov. Aby sa tieto nedostali do potravín, je potrebné dodržiavať určité predpisy. Telo je potrebné denne umývať, vlasy každý jeden až dva dni. Nechty musia byť čisté a nesmú byť pri práci nalakované. Počas práce sa taktiež nesmú nosiť šperky a náramkové hodinky. Ak máte hnačku alebo zvracanie, nesmiete mať žiadny kontakt s potravinami. V prípade kožnej infekcie a závažného prechladnutia musíte vyhľadať lekára. Poranenia je potrebné zakryť vodotesným obväzom, napríklad palcom na chorý prst. Počas práce noste pokrývku hlavy a pracovnú obuv udržiavajte čistú. Pracovný a voľnočasový odev, ako aj topánky, musíte striktne oddeliť. Váš ochranný odev (bunda, nohavice, zástera, ...) by ste mali pravidelne meniť. Ak je znečistený, musíte si rýchlo obliecť čistý odev. Váš pracovný odev perte vždy s nastaveným vyváraním na vašej práčke.

Kde zistím viac o HACCP?

Pre vlastnú kontrolu a aplikovanie princípov HACCP máme hygienickú mapu. V informačnej časti zistíte, aké riziká sú pri hygiene potravín relevantné, aké záznamy musíte viesť a koľko pracovníkov musíte zaškoliť. Okrem toho obsahuje veľa pomocných dokumentov, napríklad kontrolné zoznamy. Zaregistrujte sa v našom internetovom obchode a využite možnosť priamej objednávky alebo sa zúčastnite HACCP školenia zákazníka .

Pre vlastnú kontrolu a aplikovanie princípov HACCP máme hygienickú mapu. V informačnej časti zistíte, aké riziká sú pri hygiene potravín relevantné, aké záznamy musíte viesť a koľko pracovníkov musíte zaškoliť. Okrem toho obsahuje veľa pomocných dokumentov, napríklad kontrolné zoznamy. Zaregistrujte sa v našom internetovom obchode a využite možnosť priamej objednávky alebo sa zúčastnite HACCP školenia zákazníka .

Ako môžem aplikovať HACCP?

Máme hygienickú zložku, ktorá vám pomocou poznámkových listov a HACCPkontrolných zoznamov pomôže implementovať vlastnú kontrolu z teórie do praxe vo vlastnej firme. Pre viac informácií nadviažte s nami ontakt-žiadosti/kontakt/>kontakt .

 

Máme hygienickú zložku, ktorá vám pomocou poznámkových listov a HACCPkontrolných zoznamov pomôže implementovať vlastnú kontrolu z teórie do praxe vo vlastnej firme. Pre viac informácií nadviažte s nami ontakt-žiadosti/kontakt/>kontakt .

 

Aké produkty existujú na implementáciu HACCP v hygiene pre kuchyne?

Okrem produktov na čistenie povrchov, napríklad antibakteriálne pôsobiaci fox 3in1 alebo vysoko aktívne rozpúšťadlo mastnoty RADIKALIN, ponúkame všetky produkty, ktoré sú potrebné pre dezinfikovanie : Napríklad hygienic3000 na dezinfekciu po ukončení práce, hup DISINFECT utierky na rýchlu dezinfekciu pomedzi alebo hygienicDES FORTE, sprejovú dezinfekciu s obsahom alkoholu na ťažko prístupné miesta ako rezačky a umývačky riadu.Okrem produktov na čistenie povrchov, napríklad antibakteriálne pôsobiaci fox 3in1 alebo vysoko aktívne rozpúšťadlo mastnoty RADIKALIN, ponúkame všetky produkty, ktoré sú potrebné pre dezinfikovanie : Napríklad hygienic3000 na dezinfekciu po ukončení práce, hup DISINFECT utierky na rýchlu dezinfekciu pomedzi alebo hygienicDES FORTE, sprejovú dezinfekciu s obsahom alkoholu na ťažko prístupné miesta ako rezačky a umývačky riadu.

Čo sa rozumie pod pojmom zákon o potravinách a spotrebných predmetoch?

Nemecký zákon o potravinách a spotrebných predmetoch zodpovedá rakúskemu zákonu o bezpečnosti potravín a ochrane spotrebiteľov. Tieto spolkové zákony regulujú princípy a požiadavky na potraviny, vodu pre ľudskú potrebu, spotrebné predmety a kozmetické prostriedky. Cieľom je chrániť zdravie spotrebiteľa a ochrániť ho pred podvodmi.

Čo kontroluje úrad na kontrolu potravín?

Na internete na www.verbrauchergesundheit.gv.at nájdete v kontrolných zoznamoch informačné listy, z ktorých vyplýva, čo tento úrad kontroluje. Využite náš internetový obchod, prípadne možnosť priamej objednávky alebo sa zúčastnite HACCP školenia zákazníka . Na internete na www.verbrauchergesundheit.gv.at nájdete v kontrolných zoznamoch informačné listy, z ktorých vyplýva, čo tento úrad kontroluje. Využite náš internetový obchod, prípadne možnosť priamej objednávky alebo sa zúčastnite HACCP školenia zákazníka .

Čo je plán čistenia a kde ho dostanem?

Plán čistenia stanovuje, kedy a s akými produktmi sa čistia a dezinfikujú rôzne pracoviská a pracovné plochy. Takéto plány čistenia sú predpísané v rámci smerníc HACCP a musia byť vyvesené v kuchyni. Váš poradca pre hygienu vypracuje spolu s vami individuálny plán čistenia. Máte o to záujem? Potom sa s ním hneď spojte.

Spýtajte sa Vášho poradcu pre hygienu alebo nadviažte s nami ontakt-žiadosti/kontakt/>kontakt !Plán čistenia stanovuje, kedy a s akými produktmi sa čistia a dezinfikujú rôzne pracoviská a pracovné plochy. Takéto plány čistenia sú predpísané v rámci smerníc HACCP a musia byť vyvesené v kuchyni. Váš poradca pre hygienu vypracuje spolu s vami individuálny plán čistenia. Máte o to záujem? Potom sa s ním hneď spojte.

Spýtajte sa Vášho poradcu pre hygienu alebo nadviažte s nami ontakt-žiadosti/kontakt/>kontakt !

Je dôležité dezinfikovať ruky v kuchyni a ak áno, čo ponúka spoločnosť HAGLEITNER?

Podľa príručiek HACCP by ste si mali čistiť a dezinfikovať ruky po nečistej práci, prípadne po návšteve toalety. V oblasti toaliet odporúčame septDES FOAM, ktorý pôsobí očisťujúco a dezinfekčne. Pre kuchyňu odporúčame septLIQUID PLUS, dezinfekčný prípravok na ruky s obsahom alkoholu. Všetky produkty je možné hygienicky dávkovať pomocou bezdotykového dávkovača XIBU (dávkovač mydla, dávkovače dezinfekčných prostriedkov).Podľa príručiek HACCP by ste si mali čistiť a dezinfikovať ruky po nečistej práci, prípadne po návšteve toalety. V oblasti toaliet odporúčame septDES FOAM, ktorý pôsobí očisťujúco a dezinfekčne. Pre kuchyňu odporúčame septLIQUID PLUS, dezinfekčný prípravok na ruky s obsahom alkoholu. Všetky produkty je možné hygienicky dávkovať pomocou bezdotykového dávkovača XIBU (dávkovač mydla, dávkovače dezinfekčných prostriedkov).