Za higijenski čistu kuhinju –
održivo i bezbedno

integral 4PURE/MIX
Izbor je ovde Vaš.

Dozirni sistem: Za čišćenje i dezinfekciju kuhinje.
Trenutno sa pet visokokoncentrovanih proizvoda.

Food Safety
U skladu sa HACCP

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju su popisani i sertifikovani. Radi se o Vašim higijenskim standardima.

Održivo
Smanjivanje zapremine skladištenja i transporta za 80 procenata

Sredstvo za čišćenje se pravi na licu mesta, a dozirni uređaj ga proizvodi direktno tamo. Shodno tome se smanjuje i emisija CO₂, takođe i plastični otpad.

Digitalno = efikasno
Rad je efikasniji nego ikad

Ono što se može izmeriti može se učiniti boljim; stoga integral 4PURE/MIX može da šalje digitalne podatke: Higijena kuhinje se tako može planirati i dokumentovati.

Prednosti sistema

 

Sigurno Ova patrona štiti; Vaš koncentrat ostaje bezbedan; curenje je isključeno.

Transparentno Procenite vrednosti potrošnje, cikluse dopunjavanja i servisne intervale non-stop.

Fleksibilno Čisto. Mešavina. Boca. Kanta. Izbor je ovde Vaš.

Isplativo integral 4PURE/MIX doze bez apsolutno nikakvih fluktuacija.

47,5 kg manje plastike
pro multiFILL patrona
25 kg manje CO₂
pro multiFILL patrona

Održivost počinje tamo gde počnete da štedite resurse. Kompanija Hagleitner već više od 15 godina sledi filozofiju: proizvodnja koncentrisanih proizvoda najvišeg kvaliteta, smanjenje transporta vode na najmanju moguću meru uz očuvanje životne sredine.

Ovo je ilustrovano na primeru ecosol GREASE, odmašćivača: iz jedne multiFILL patrone sa 1,3 litra visokog koncentrata možete da proizvedete 433 litra gotovog rastvora spremnog za upotrebu.

Ako to, opet, pretvorite u kante od 10 kilograma, govorimo o 43 plastičnih kanti - odnosno 866 plastičnih boca (500 ml) koje bi trebalo proizvesti, napuniti, transportovati, uskladištiti i odložiti.

Saznajte sve o greenovative

 

 

Higijena 360°
Hajde da razgovaramo jedni sa drugima

Želimo da Vas podržimo - najbolje inspekcijom od 360°. To nam omogućava da razvijemo higijenska rešenja po meri za Vašu kuću, kao i da preporučimo ono što Vam je zaista potrebno.
To će Vam omogućiti da donosite najbolje odluke.

Hajde da razgovaramo

Aplikacija Hagleitner360
Kontrola nad Vašim digitalnim čišćenjem zgrada

HsM veb portal
Svi podaci – uvek i svuda dostupni

Aplikacija scanME
Raspoloživo 24/7 - Vaš digitalni higijenski savetnik.

Najjednostavnije rukovanje

 

1

Blokada patrona

2

Taster za meni

3

Punjenje flaša ili velikih kontejnera

4

Jačina doziranja

5

Količina pražnjenja

6

Nivo punjenja multiFILL patrone

7

Izaberite količinu pražnjenja/Navigacija u meniju

8

Startni taster za punjenje velikih kontejnera

9

Mrežno i povezivanje preko Bluetooth-a

integral 4PURE/MIX HsM? Vau.
Želim da to doživim uživo