Karijera sa obuka u HAGLEITNER-u?
Dobra ideja!

Da li Vas interesuje obuka kod nas? To nas veoma raduje. Pripravnici su uvek dobro došli kod nas.

Šta Vam nudimo:

  • Povezanu sa praksom obuku u sazvučju sa pulsom vremena u najmodernijoj atmosferi
  • Upoznavanje sa različitim odsecima i zadacima u našoj kompaniji
  • Uvođenje u posao od kompetentnih zaposlenih
  • Treniranje mišljenja i delovanja, usmerenim ka nalaženju rešenja
  • Učešće u radu na interesantnim projektima, u koje možete da unesete svoje ideje

Nudimo Vam obrazovanje za Vaš profesionalni uspeh.

Sada već postaje interesantno. Završili ste školu i ulazite u život. Mi ćemo vas prikačiti uz iskusnog kvalifikovanog radnika koji će Vas uvesti u profesiju i daće Vam optimalnu bazu za izrastanje u karijeri. Podrazumeva se da ćete imati mogućnost da položite profesionalnu maturu. Radovaćemo se da Vas dočekamo u našoj druželjubivoj ekipi i sa radošću ćemo Vam pomagati.

Nudimo obuku u sledećim profesionalnim smerovima:

stručnjak za proizvodnu logistiku (m./ž.)

Želite li da saznate kako sve sirovine i naši 600 različiti higijenski proizvodi dostižu u tačnom momentu i u tačnoj količini na tačno mesto, kod naših klijenata po celom svetu?

trgovački administrator (m./ž.)

Želite li da znate kako izgleda svakodnevica u administraciji HAGLEITNER-a? Kako radi naš odsek Marketing, kakvi svakodnevni zadaci se rešavaju u knjigovodstvu, kako zajedno rade različiti odseci u oblasti menadžmenta proizvoda ili kako telefonski marketing reaguje na pitanja klijenata?

stručnjak za trgovinu na veliko (m./ž.)

Želite li da znate kako funkcioniše uprava međunarodne firme? Prođite kroz različite odseke i upoznajte se sa njihovim raznolikim zadacima, na primer, kroz sekretarijat, knjigovodstvo, odsek Ljudski resursi, odsek Nabavka ili skladište.

tehničar u hemijskoj laboratoriji (m./ž.)

Želite li da znate kako u našoj laboratoriji stvaramo sopstvene recepte za naše dozatore za sapuni ili osveživače vazduha? Kako se kontroliše kvalitet sirovina i kako se vrše i ocenjuju fizička merenja?

informacijski tehnolog za informatiku ili tehniku (m./ž.)

Želite li da znate šta se vrši u IT-odseku firme sa nad 900 zaposlenih? Kako se instaliraju, konfigurišu, testiraju i održavaju njihovi kompjuteri i laptopi? Kakve ogromne količine podataka se upravljaju i čuvaju? Kako se programira sopstven softver?

konstruktor sa akcentom na izradu instrumenata ili mašinske tehnike (m./ž.)

Želite li da znate kakav je put od ideje do gotovog za upotrebu proizvoda? Kako se u kompjuteru sa specijalnim softverom stvaraju slike modela? Kako se svaki dozator za ubruse sklapa od 150 posebnih delova? Kako planiramo, projektujemo i proizvodimo instrumente i mašine?

stručnjak za mehatroniku (m./ž.)

Želite li da znate kako se raspoznaju i odstranjuju greške i neispravnosti od naših robota i proizvodna postrojenja od nekoliko tona? Kako se sklapaju, montiraju i testiraju mašine i postrojenja?

tehnički stručnjak za plastične mase (m./ž.)

Želite li da znate kako se čitaju crteži mašinskih delova, kako se planiraju radne etape i kako se opremaju i programiraju roboti? Kako kod nas u proizvodnji u Zell am See na mestu se izrađuju svi plastični delovi za naše dozatore?

Vi ste marljiv u učenju, radoznao i angažovan?

Za Vas je važno da je obuka povezana sa praksom?

Onda ste na pravilnom mestu. Mi ćemo stimulirati Vaš lični i profesionalni razvoj. Nakon uspešnog okončanja obuke, započeti ćete rad u firmi kao mlad stručnjak. Mi ćemo imati koristi od Vaših sposobnosti, a Vi od sigurnog radnog mesta sa mogućnošću za karijeru.

Da li Vam zvuči interesantno?

Onda se odmah prijavite za učešće u dani profesionalne prakse, kako bi se upoznali na mestu sa preferiranom profesijom. Ako imate pitanja, naš odsek Ljudski resursi je uvek na Vašem raspolaganju na telefon +43 5 0456 12206 ili na e-pošti personal@hagleitner.at