Hybridný dávkovač papierových utierok.
XIBU TOWEL hybrid

Papier musí byť vždy dostupný – nezávisle od elektrického napájania. Preto vytvorila spoločnosť HAGLEITNER dávkovač XIBU TOWEL hybrid. Dávkovač je schopný vydávať papier automaticky** aj ručne: v plnej kvalite.

Dávkovač papierových utierok XIBU TOWEL hybrid je vhodný do všetkých sanitárnych priestorov. Vďaka siedmym rôznym dekorom sa bez problému hodí do každého priestoru. Dávkovač papierových utierok je vybavený systémom dvoch roliek, ktorý automaticky prepína na druhú rolku, ak sa spotrebovala prvá. Časový interval doplnenia čistých narezaných papierových utierok môžete zvoliť podľa vášho uváženia. Elektrické čitateľné zobrazenie stavu náplne informuje personál, kedy sa musí papier doplniť. Dávkovač papierových utierok XIBU TOWEL hybrid môže byť otvorený len kľúčom XIBU – z dôvodu väčšej bezpečnosti. Alternatívne získate zariadenie aj v dotykovom prevedení.

TOUCH
Dávkovač papierových utierok pracuje mechanicky.

Aplikácia XIBU však zaznamenáva prevádzkové údaje. Stačí vytiahnuť jeden list papiera. Vďaka tomu vznikne dostatok energie na odoslanie rádiového signálu. Bez potreby napájania z energyBOX.

E-TOUCH**
Aj v tomto prípade obsluhujete dávkovač ručne.

Aplikácia XIBU však funguje nezávisle, prevádzkové údaje sú teda priebežne k dispozícii. Umožňuje to energyBOX. Až tri roky takto môžu byť sťahované údaje bez potreby údržby.

E-SENSE**
V tomto prípade prevádzkujete svoj dávkovač z aplikácie XIBU.

Stiahnite si kedykoľvek informácie a zmeňte konfiguráciu dávkovania podľa potreby: od hospodárneho s časovým oneskorením až po ultrarýchle s vysokou frekvenciou. Máte plnú kontrolu nad prístrojom, ako aj nad všetkými súvisiacimi nákladmi. Okrem toho dávkovač papierových utierok pracuje bezdotykovým spôsobom, čo garantuje dodržanie najvyšších hygienických noriem.

INDIVIDUÁLNE
programovateľný

ŠETRNÁ
spotreba

BEZDOTYKOVÝ
vďaka senzoru

Majte všetko vo svojich rukách.

Znie to bláznivo.

Či ide o množstvo náplne, spotrebu, náklady, napájanie alebo jednoducho o spokojnosť používateľa. XIBU hybrid funguje.

Live kontrola.

Postačuje jeden pohľad na Smartphone.

O vašej toalete. Hodnotné dáta o dávkovačoch máte okamžite k dispozícii: Informácie o náplniach, energia a potreba servisu.

Trvalá inovácia.

40 000 dávok.

Tak dlho vydrží Váš energyBOX. Následne je zničený? Nie. HAGLEITNER preberie Váš energyBOX a ekologickým spôsobom ho opäť použije.

Náplne.

Ponúkame papierové utierky na ruky rôznych hrúbok a prevedení – aj s certifikátom pravosti pre potraviny ISEGA.