59 255 metrů čtverečních: Hagleitner získal průmyslový park Högmoos

Obchod s nemovitostmi s RVS Salzburg a Hutter & Schrantz Stahlbau Gruppe včetně dceřiné společnosti Oberhofer Stahlbau

Majitel podniku a jednatel Hans Georg Hagleitner a jednatel Ernst Brunner se členy představenstva nadace na pozemku v Högmoos: Erich Schuster, Dr. Robert Krivanec, Mag. Helmut Reischenböck (zleva doprava)

Pohled z jihu. Hranice vyznačuje modrá čára.

Pohled z východu. Hranice vyznačuje modrá čára.

Zell am See (OTS) - Soukromá nadace Hagleitner získala největší souvislý průmyslový areál v salcburském Pinzgau. Tvoří ho sedm pozemků v Taxenbach-Högmoos, celkem zabírají 59 255 metrů čtverečních. Nemovitost dříve patřila sdružení Raiffeisen Salzburg. Stavební právo vlastnila společnost Hutter & Schrantz Stahlbau Gruppe a její dceřiná společnost Oberhofer Stahlbau Ges. m. b. H. – Od 1. dubna 2019 nabyla právní účinnost naše společnost. Všechny strany uzavřely mlčenlivost o výši kupní ceny.

Motivy na straně kupujícího

Pro Hagleitner se jedná o strategickou investici. Více k tomu Ernst Brunner, člen vedení podniku: „Skupina Hagleitner roste cíleně. V minulých pěti letech jsme navýšili obrat o 49,6 procent, naposledy na více než 125 milionů euro. Tento trend pokračuje. Proto v Zell am See zanedlouho postavíme druhý největší chemickotechnologický závod, stavební práce započnou v květnu. Ale narazili jsme na problémy s umístěním, neboť nabídka míst je zde velmi omezená.“

Hagleitner má více než 975 zaměstnanců, z toho 450 pracuje v Zell am See. Majitel a ředitel Hans Georg Hagleitner: „Naše závazky vůči ekonomickému zázemí v Rakousku jsou udržitelné. Zde probíhá výzkum, vývoj a výroba. Pevně jsme to ukotvili v Hagleitner soukromé nadaci. Stanovy se zaměřují na situaci výhodnou pro všechny: My zajistíme kvalitu a vytvoříme přidanou hodnotu – pracovní místa a růst. Zároveň zůstane životní dílo rodiny chráněno před přístupem třetích osob.“

Motivy na straně prodávajícího

Tyto závazky byly rozhodující i pro sdružení Raiffeisen Salzburg. Z jeho strany to znamená: Pro Raiffeisen je rozhodující udržitelný rozvoj v regionu, obzvláště jeho ekonomický prospěch. Toto měřítko vždy rozhodovalo o tom, co je dobré pro lidi, zemi a místní ekonomiku. Tento závazek pro region představuje preventivní opatření pro zdárný hospodářský rozvoj. K tomu mimo jiné patří rovněž zajištění průmyslových zón.

Za dobrou ekonomickou situaci v Salcburku je nutné v první řadě poděkovat úspěšným středně velkým podnikům jako Hagleitner Hygiene. Aby tomu tak zůstalo, je nutné zajistit růst, investice a inovace. Získání komerčních pozemků v Högmoosu dokazuje, že pro úspěšný pinzgauerský podnik Haagleitner představuje nejvyšší prioritu udržení a další rozvoj domácí ekonomické síly.

Hutter & Schrantz Stahlbau Gruppe převedla svá stavební práva ze strategických důvodů. Martin Heinz z představenstva Hutter & Schrantz Stahlbau AG: „Být úspěšný, znamená soustředit finanční prostředky.“ Jak to prakticky probíhá, ukazuje Oberhofer Stahlbau Ges. m. b. H.; jednatel Albert Schermaier: „Úspěšný vývoj v posledních letech nám dává za pravdu: Expandujeme v sídle ve Saalfeldenu, tam investujeme nyní náš volný kapitál.“

Hagleitner na 28 místech

Sídlo společnosti Hagleitner zůstává v Zell am See. Podnik zabývající se výrobou hygienických prostředků zde působí již na 45 002 metrech čtverečních. Pomocí sousední adresy v Högmooseru bych chtěl zajistit svůj příslib kvality pro další generace. V současnosti má firma v regionu Pinzgau k dispozici 104 257 metrů čtverečních. Oba areály spojuje přímý přístup k západnímu úseku dálnice. Jisté je následující: Hagleitner má již 27 pracovišť – plus jednu dlouhodobě strategickou. A jistý je rovněž výsledek za uplynulý hospodářský rok: 125 288 000 eur činí obrat od dubna 2018 do března 2019.

V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
Tiskový mluvčí
+43 5 0456-11303
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at
http://www.hagleitner.com