Dodavatelé
Nic neponecháváme náhodě.

V nákupu klademe zvláštní důraz na spolupráci orientovanou na úspěch a cíl. Co je pro nás samozřejmé, očekáváme také od našich partnerů: spolehlivost, flexibilitu a schopnost inovací. Jedině tak můžeme zajistit vysokou kvalitu našich výrobků a můžeme nadále úspěšně hospodařit.

Jedině tak můžeme zajistit vysokou kvalitu našich výrobků – a úspěch. S rostoucí poptávkou opět roste naše potřeba nákupu: v příloze najdete přehled jednotlivých oblastí výrobků.

S rostoucí poptávkou roste naše potřeba nákupu. Toto jsou naše oblasti výrobků:

  • Chemické suroviny pro oblast čištění
  • Obalový materiál
  • Vstřikovací lití
  • Obchodní zboží pro oblast čištění
  • Hygienické papíry (mateřské role papíru a hotové zboží)

Jste přesvědčeni, že jste pro nás tím správným partnerem? Pošlete nám zprávu. Těšíme se na vaše poptávky.