Bezpečný. Testovaný. Účinný.

Corona vírus sa rýchlo rozširuje.
Spolu to vydržíme.S certifikovanou kvalitou, bezdotykovými riešeniami a plne účinnými dezinfekčnými prostriedkami.

Čím môže prispieť každý jednotlivec? Udržujme si odstup. Noste ochranu úst a nosa. Pri kýchaní si zakrývame ústa vreckovkou alebo ramenom. Pravidelne vetrajte miestnosti. Vyhýbajme sa traseniu rúk a objatí. Znížme sociálne kontakty na minimum a dávajme pozor na to aby sme sa nedotýkali prstami tváre, najmä úst, nosa a očí. Ruky a povrchy čistíme a dezinfikujeme správne, často a efektívne.

Aby sme vám mohli rýchlo ponúknuť podporu, vytvorili sme túto stránku. Mala by byť k dispozícii 24 hodín denne. Mala by vám poskytnúť bezpečnosť pri rozhodovaní - pri rozhodovaní o zaručenej kvalite. Zrozumiteľné a transparentné (VAH). Výrobky tu uvedené skutočne ukazujú účinok, ktorý je potrebný na zabezpečenie spoľahlivej ochrany proti Corona vírusu.

Optimálne výrobky a postup ako ich správne aplikovať je len jedna stránka - ​​ktoré povrchy je potrebné s nimi dezinfikovať, to je druhá stránka. O obe sa už niekoľko rokov staráme . Dôverujete našim odporúčaniam, a budete si vždy istí.

Až potom bude táto stránka dokončená , keď bude porazený vírus Corona. Dovtedy vám vždy chceme poskytovať aktualizácie. Existujú aj tipy a triky a hygienické opatrenia, ktoré môže každý z nás ľahko implementovať. Postarajme sa teda o seba a pomôžeme spolu.

Sprievodca Corona

Pri používaní dezinfekcie buďte obozretný.

Vyžiadajte si dôkaz o účinnosti

Nie každý dezinfekčný prostriedok pôsobí proti Corona vírusu. Tieto predikáty ponúkajú bezpečnosť: čiastočne virucídny, čiastočne virucídny a virucídny. To, čo sa týmto spôsobom deklaruje, poskytuje spoľahlivú ochranu - stačí jedna z týchto troch vlastností.

Vyžiadajte si dermatologický atest

Odolnosť voči pokožke je ďalšou kvalitatívnou vlastnosťou a dá sa tiež potvrdiť. Požiadajte svojho dodávateľa o dermatologický posudok. Pretože pokožka nesmie utrpieť žiadne škody. Preto výrobky vysokej kvality vždy obsahujú hydratačné látky.

Rozhoduje 30 sekúnd

Dezinfekčný prostriedok musí pokryť celú plochu rúk - vrátane nechtov, prstov, zápästia. Vtierame do rúk 30 sekúnd, takto Corona vírus nemá žiadnu šancu.

Registrovaný biocídny výrobok

Rakúsky hygienik Hagleitner vyrába denne až 21 ton dezinfekčného prostriedku. Výrobky boli úplne posúdené a úplne v súlade s európskym nariadením o biocídoch.

FAQ - Otázky a odpovede.
K atestom. K dezinfekcii. Všetku nájdete tu.

Ktoré dezinfekčné prípravky sú účinné proti Corona? Všetky?

Prosím dávajte si pozor a nekupujte hocijaké produkty.

Pre porovnanie: Hagleitner už dlho roky vyrába certifikované a osvedčené produkty na dezinfekciu. U nás máte záruku: Tieto produkty sú určite účinné voči Corona.

Nespoliehajte sa na výrobky, pri ktorých efekt propaguje iba výrobca. Účinok musí skôr potvrdiť odborník. Bez tohto dôkazu existuje riziko.

Spektrum účinnosti je rozličné. Istotu účinnosti voči SARS-CoV-2 určujú tieto 3 vlastnosti.

 • čiastočne virucídny,
 • čiastočne virucídny plus,
 • a virucídny.

Poznámka: jedna z týchto 3 vlastností postačuje. Takto je garantovaná spoľahlivá ochrana.

Tieto produkty na dezinfekciu rúk sú testované a dokázateľne účinné voči Corona vírusu.

- septLIQUID SENSITIVE
- septLIQUID PLUS
- septDES GEL
- septDES FOAM
- septDES FOAMSOAP

Tieto produkty na dezinfekciu plôch sú testované a dokázateľne účinné voči Corona vírusu.

- hygienicDES PERFECT
- hygienic3000
- hygienicDES AC
- hygienicPLUS
- hygienicDES FORTE
- sanitaryDES 2GO
- hygienicDES 2GO
- hygienicDES CAPS
- wcDISINFECT
- hup DISINFECT

Tieto produkty na dezinfekciu bielizne sú testované a dokázateľne účinné voči Corona vírusu.

- havon T7
- havon DES 40
- havon DES 60

Sú certifikáty a posudky pri dezinfekčných prípravkoch potrebné? Alebo sú všetky rovnaké?

O dezinfekčnom prostriedku na ruky sa hovorí, že pôsobí proti Corona a samozrejme proti iným baktériám. Nie je to však vždy tak. Pre dokázanie účinnosti sú nevyhnutné potvrdené certifikáty a posudky. Platí toto: Dokonca aj certifikované produkt nemajú spravidla všeobecný účinok. Existuje mnoho patogénov, ako aj mnoho odborných posudkov.

Produkty Hagleitner sú vyznamenané nasledovnými odbornými posudkami a certifikátmi:

 1. EN 1500 – hygienická dezinfekcia rúk
 2. EN 12791 – chirurgická dezinfekcia rúk
 3. EN 13727 – baktérie - humánna medicína
 4. EN 13624 – kvasinkové plesne – humánna medicína
 5. EN 14348 – tuberkulózy – humánna medicína
 6. EN 14476 – noro vírusy

Potom existujú ďalšie testy, ktoré sa uvedené ako zalistovaný podľa VAH * - a ÖGHMP * -. Spoločnosť Hagleitner má tiež príslušné odborné znalosti. Je to tiež o dobrej znášanlivosti kože: v HAGLEITNER je táto kožná znášanlivosť potvrdená dermatologickými posudkami.

Venujte pozornosť používaniu a porovnávaniu dezinfekčných prostriedkov.

*-VAH: spoločnosť pre aplikovanú hygienu
*-ÖGHMP: rakúska spoločnosť pre  hygienu, mikrobiológiu a preventívnu medicínu

Čo sú to biocídne produkty?

Európske nariadenie o biocídnych výrobkoch zaručuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Jedna vec je istá, pokiaľ ide o účinné látky používané spoločnosťou Hagleitner: Všetky výrobky sú neškodné. Mnoho dezinfekčných prostriedkov na ruky, bielizeň a povrchy je uvedených na VAH * a ÖGHMP *.

*-VAH: spoločnosť pre aplikovanú hygienu
*-ÖGHMP: rakúska spoločnosť pre  hygienu, mikrobiológiu a preventívnu medicínu

Sú certifikované produkty niekde zalistované? Alebo to má rovnakú váhu?

Testovaná a certifikovaná kvalita je samozrejme zalistovaná. Napríklad databáza VAH * je k dispozícii pre dezinfekčné prostriedky. Ak tam nenájdete produkt, jeho účinnosť nebola testovaná, a preto je nejasná. Konkrétne to znamená: V najhoršom prípade nemohol produkt zachrániť život a nikoho chrániť.

Pred kúpou venujte tomuto pozornosť.

Veľa produktov je podľa VAH* zalistovaných a testovaných. Týmto produktom môžete dôverovať.

Na tejto adrese si môžete produkty overiť : https://vah-liste.mhp-verlag.de/

*VAH: spoločnosť pre aplikovanú hygienu

99,999% alebo 99,99% alebo 99,9%? Je dezinfekčný účinok stále rovnaký?

Jednoznačne: nie! Z 100 000 baktérií môže po dezinfekcii zostať iba jedna. To zodpovedá dezinfekčnému účinku 99,999%. Ak produkt nespĺňa uvedenú kvalitu, nedostane odborný posudok.

Mnoho produktov je propagovaných ako produkt s 99,9 % účinnosťou. Z 100.000 baktérií po dezinfekcii stále zostáva 100 - takže 100 je viac ako účinnosť dezinfekcie 99,999%.  Pre registráciu a certifikáciu je to nepostačujúce.

Dávajte si na to pozor: Dezinfekčné prípravky musia mať účinnosť 99,999%. V opačnom prípade ste si zaobstarali nevhodný dezinfekčný prípravok.

Prípravok na dezinfekciu rúk a dezinfekciu povrchov, ako výrobok 2 v 1?

Jeden a ten istý produkt na plošnú dezinfekciu a na dezinfekciu rúk: to znie dobre.  Takto to deklarujú niektorý výrobcovia dezinfekcie na ruky. Dôležito je ale: produkt 2 v 1 prináša riziká, dezinfekcia rúk a dezinfekcia povrchov sú dosť rozličné činnosti.

 • Dobrý dezinfekčný prostriedok na ruky obsahuje zložky upokojujúce pokožku alebo zvlhčujúce pokožku. Testovanie takéhoto produktu je veľmi odlišné od testu povrchových dezinfekčných prostriedkov.
   
 • Na druhej strane dobrý dezinfekčný prostriedok na povrch neobsahuje žiadne látky na zvlhčenie pokožky ani ošetrovacie látky. V dezinfekčných prostriedkoch na ruky sú tieto zložky absorbované do pokožky, ale pri dezinfekcii povrchov sa nevstrebávajú, iba sa rozmazávajú po povrch.
   
 • Veľa takýchto produktov má vysoký podiel vody. Pri 97 % podiele vody nie je dezinfekčný účinok dostatočný.

Pri produktoch 2 v 1, určených na dezinfekciu rúka a plošnú dezinfekciu, ich treba brať s rezervou, sú určitým rizikom. 

VAH, ÖGHMP

VAH
VAH znamená spoločnosť pre aplikovanú hygienu

VAH je preferovanou autoritou, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality profylaktickej dezinfekcie. VAH certifikuje dezinfekčné prostriedky a zverejňuje tieto výrobky s najdôležitejšími informáciami, ktoré sa dajú použiť v zozname VAH.

Zdroj: https://vah-online.de/de/

ÖGHMP
ÖGHMP rakúska spoločnosť pre hygienu, mikrobiológiu a preventívnu medicínu.

ÖGHMP si stanovilo nasledujúce ciele:

 1. vedecká a praktická podpora hygieny, mikrobiológie a preventívnej medicíny vo všetkých jej podoblastiach, vedecký a praktický pohľad,
 2. udržiavanie spolupráce rakúskych hygienikov, mikrobiológov a osôb preventívnej medicíny medzi sebou, ako aj s vedcami iných odborov v záujme vedeckého pokroku,
 3. podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti hygieny, mikrobiológie a preventívnej medicíne,
 4. poradenské orgány, verejnoprávne a advokátske organizácie, ale aj jednotlivci a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú úlohami v oblasti zdravotníctva a hygieny obyvateľstva, v otázkach hygieny, mikrobiológie a preventívnej medicíny,
 5. podpora mladých vedcov v jednotlivých odborných oblastiach pri udeľovaní vedeckých ocenení.

Zdroj: https://www.oeghmp.at/

Svedomite si umývajte a dezinfikujte ruky.

Sprievodca videom

Chemička Kerstin Heine je v spoločnosti Hagleitner zodpovedná za oblasť dezinfekcie.  Účinné dezinfekčné produkty je jedna vec a ich správne používanie druhá vec. V bezplatnej video poradni sa dozviete, na čom si treba dať záležať a zároveň ušetriť čas: videá sú krátke, rozdelené do štyroch rôznych odvetví ako aj odlišných oblastí.

školské

Čo treba dodržiavať ohľadom dezinfekcie v školách.

Dôležité tipy pre bežný školský deň.

Čo treba dodržiavať pre WC toalety v školách.

Dezinfekcia často používaných predmetov v škole.

Správna dezinfekcia školských kuchýň.

obchod

Správna dezinfekcia vo vstupnej zóne.

Dezinfekcia kontaktných plôch v obchodných priestoroch.

Správna dezinfekcia oblasti WC v obchodných priestoroch.

Dezinfekcia riadu v obchodných priestoroch.

Dezinfekcia čistiacich textílií v obchodných priestoroch.

Plány čistenia a dezinfekcie.

Hotelový priemysel a gastronómia

Úvod - Dezinfekcia v hotelierstve a gastronómii.

Správna dezinfekcia na recepcii.

Správna dezinfekcia v reštaurácii/pohostinstve.

Správna dezinfekcia v kuchyni.

Správna dezinfekcia bielizne.

Správna dezinfekcia v hosťovskej izbe.

Aké mopy a utierky máte používať na čistenie?

priemysel

Úvod – nová normalita.

Dezinfekcia vo vstupnej zóne.

Správne čistenie ručných kontaktných plôch v priemyselnom podniku.

Správna dezinfekcia rúk a plôch v toaletách.

Dezinfekcia kafetérie v priemyselnom podniku.

Aké mopy a utierky máte používať na čistenie?

Dezinfekcia na ruky

Dezinfekcie je v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Vôbec už na tom nezáleží, na akých miestach sa má dezinfikovať. Hagleitner vám ponúka certifikovanú kvalitu a ( mobilné ) systémy, ktoré:

 • sú účinné proti obaleným vírusom ako Corona (SARS-CoV-2), baktériám a choroboplodným zárodkom,
 • spĺňajú moderné a certifikované štandardy (DGHM/VAH a ÖGHMP, EN-Normy, nariadenie o biocídoch ( 528/2012)
 • Zvyšujú bezpečnosť zamestnancov, hostí, pacientov a návštevníkov.
 • sú vyrobené v rakúsku.  

Hagleitner vám ponúka mobilné bezdotykové dávkovače.

Dezinfekcia na ruky je virucídny, jednoducho máte istotu počas Corona krízy aj po nej.

Účinný proti Corona.

XIBU DISINFECT hybrid

detail

Dezinfekcia na ruky vo forme tekutiny.

Bezdotykový, bezpečný, certifikovaný a pomocou stojanu mobilný. Dávkovač dezinfekcie na ruky s tekutou náplňou.

XIBU XL DISINFECT

Obchod

Dezinfekcia na ruky vo forme gélu.

Bezdotykový, bezpečný, podľa želania možná montáž viacerých kusov vedľa seba, certifikovaný a vďaka stojanu flexibilný. Dávkovač dezinfekcie na ruky s náplňou vo forme gélu.

Dezinfekcia povrchov

Vedeli ste že pôvodcovia chorôb môžu prežiť na povrchoch niekoľko mesiacov? Kľučky, pracovné plochy a podlahy predstavujú potencionálne zdroje chorôb. Efektívne opatrenie zabraňujúce šíreniu zdrojov chorôb, je dezinfekcia plôch.

Účinný proti Corona.

Corona - servis

Aktuálne: kompletná ochrana proti Corona vírusu.

Situácia v Európe v súvislosti s Corona vírusom SARS-CoV-2 je vážna a vyvíja sa dynamicky. Situáciu pozorne sledujeme a rozhodli sme sa v našej spoločnosti prijať hygienické opatrenia a stanovili sme pravidlá správania sa.

Dezinfekcia rúk ponúka účinnú ochranu - najmä na miestach, kde sa ľudia stretávajú. Napríklad v hoteloch, na letiskách, na vlakových staniciach, vo verejnej doprave, v nákupných centrách alebo na veľkých podujatiach.

Všetky dezinfekčné prostriedky na ruky a na povrchu od spoločnosti Hagleitner sú účinné proti Corona vírus SARS-CoV-2. V našej ponuke máme tiež správne výrobky na hygienicky čistú bielizeň - a to od teploty prania 40 ° C!

Osobitne sa odporúča gél na dezinfekciu rúk septDES GEL. Vďaka praktickej veľkosti fľaše s objemom 50 ml sa produkt môže vziať kamkoľvek - či už do kabelky alebo do auta. Je vždy po ruke a ponúka v každej situácii účinnú ochranu proti Corona vírusu, Noro vírusu a chrípke- účinnosť už za 15 sekúnd.

SLOWAKEI