Zdravie a starostlivosť.
HYGIENA pre kuchyne.

V kuchyniach a v zdravotníckych prevádzkach a prevádzkach starostlivosti sa hromadia kopy cibule a rozliate mlieko. Keďže často práve starší ľudia a pacienti s oslabeným imunitným systémom trpia, dbajte úzkostlivo na hygienu. Naše produkty vám pomáhajú pritom, aby si vaši zákazníci mohli nechať pri jedle chutiť. Spĺňajú zákonom predpísané hygienické štandardy (HACCP) a sú okrem toho aj užívateľsky prívetivé, praktické a kvalitatívne vysoko hodnotné.

Odporúčania produktov pre nemocnice, domovy dôchodcov a domovy sociálnej starostlivosti.

*Podľa EÚ 2019/1148 je ecosol ECO DES prekurzor pre výbušniny, ktorý spadá pod nariadenie Európskej únie. Nie je určený na predaj súkromným zákazníkom. Predaj možný len s vyplneným vyhlásením zákazníka. Spoločnosť Hagleitner Vám pošle vopred vyplnené vyhlásenie zákazníka. Toto vyhlásenie je potrebné zaslať spoločnosti Hagleitner s podpisom zákonného zástupcu Vašej spoločnosti.

Odporúčania produktov pre lekárne a lekárskej praxe.

Nenašli ten správny produkt? Tu nájdete celú paletu produktov pre hygienicky čistú kuchyňu:

Prehľad produktov