Iniciatívna žiadosť o prijatie do zamestnania.
Vaša kariéra v spoločnosti HAGLEITNER.

Nenašli ste voľné pracovné miesto, ktoré by bolo vhodné pre Vás? Pretože sme expandujúca firma s vysokým inovačným potenciálom, potrebujeme priebežne motivovaných a angažovaných zamestnancov. Zamestnanci z iných odborov, odborníci s obchodným, chemickým alebo technickým vzdelaním a ľudia s talentom predaja, ktorí sa stotožňujú s kultúrou našej firmy, sú u nás kedykoľvek vítaní.
Inovácie a servis sú pre Vás veľmi dôležité? Potom nám pošlite vašu iniciatívnu žiadosť o prijatie do zamestnania.Nenašli ste voľné pracovné miesto, ktoré by bolo vhodné pre Vás? Pretože sme expandujúca firma s vysokým inovačným potenciálom, potrebujeme priebežne motivovaných a angažovaných zamestnancov. Zamestnanci z iných odborov, odborníci s obchodným, chemickým alebo technickým vzdelaním a ľudia s talentom predaja, ktorí sa stotožňujú s kultúrou našej firmy, sú u nás kedykoľvek vítaní.
Inovácie a servis sú pre Vás veľmi dôležité? Potom nám pošlite vašu iniciatívnu žiadosť o prijatie do zamestnania.