Beskontaktan dozator za dezinfekciju ruku.
XIBU senseDISINFECT

Lako i sigurno: Ako neko zadrži ruke ispod dozatora za dezinfekciju ruku, dozator izdaje prethodno od Vas određenu količinu sredstva za dezinfekcija. Ugrađen rezervni rezervoar i lako razumljiv LED-pokazivač stanja punjenja se staraju o tome, dozator nikada da nije prazan, ako se održava pravilno. Po izboru možete da ga pričvrstite na zid ili da ga postavite da slobodno stoji na stolu. U tu svrhu dozator ima svoje sopstvene držače. Izveštaje od testova dokazuju efikasnošću dopunjavanja dezinfekcionih sredstava.

3 ml za 3 sekundi.

Za profesionalnu dezinfekciju ruku Svetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da se koriste tri mililitra dezinfekcione tečnosti. Dozator XIBU senseDISINFECT izdaje tu tečnost za tri sekunde i nakon toga se automatski zaustavlja.

Bez kontaminacije dopunjavanja klicama.

Pošto dozator za sredstvo za dezinfekciju ne usisava vazduh kod izdavanja sredstva za dezinfekciju, u dozatoru i u dopunjavanju se ne mogu razmnožavati klice. Zato nije neophodno da se dopunjavanja obrađuju.

Nameštanje izdavanja količine.

Izdavanje količine može da se podesi prema svrsi upotrebe dozatora. U manje osetljivim po zdravlje područjima, na primer, u administrativnim zgradama možete da koristite manje sredstava za dezinfekcija ruku.

do prodavnice

INDIVIDUALAN
programabilan

ŠTEDLJIV
u potrošnji

BESKONTAKTAN
pomoću senzora

Dopunjavanja.

Izveštaje od testova dokazuju efikasnošću dopunjavanja dezinfekcionih sredstava koje se nude za XIBU senseDISINFECT. Dezinfekciona sredstva impresioniraju svojim kompletnim spektarom delovanja i štite kožu zahvaljujući lanolinu koji se u njima sadrži i koji ne suši kožu.

septLIQUID SENSITIVE

Prodavnica

Dezinfekcija ruku

Prva briga o koži koja, takođe, dezinfikuje.

septLIQUID PLUS

Prodavnica

Dezinfekcija ruku

Za primenu gotova, alkoholna otopina sa virucidnom efikasnošću za higijensku dezinfekciju ruku.