Spontana aplikacija.
Vaša karijera u kompaniji HAGLEITNER.

Trenutno ne nalazite slobodno radno mesto koje Vam se dopada? Pošto smo firma koja se razvija sa velikim potencijalom u inovacijama, stalno su nam potrebni motivirani i angažovani službenici. Kod nas su uvek dobro došli stručnjaci iz drugih branši, stručnjaci sa trgovačkim, hemijskim ili tehničkim obrazovanjem i trgovci koji mogu da se identifikuju sa našom firminom kulturom.
Vi, takođe, držite do inovacija i dobrog opsluživanja klijenata? Onda nam pošaljite svoju spontanu aplikaciju. Spontana aplikacija.Trenutno ne nalazite slobodno radno mesto koje Vam se dopada? Pošto smo firma koja se razvija sa velikim potencijalom u inovacijama, stalno su nam potrebni motivirani i angažovani službenici. Kod nas su uvek dobro došli stručnjaci iz drugih branši, stručnjaci sa trgovačkim, hemijskim ili tehničkim obrazovanjem i trgovci koji mogu da se identifikuju sa našom firminom kulturom.
Vi, takođe, držite do inovacija i dobrog opsluživanja klijenata? Onda nam pošaljite svoju spontanu aplikaciju. Spontana aplikacija.