Mogućnosti za karijeru u HAGLEITNER-u.

Želite li da nagomilate praktično iskustvo, da završite kvalifikacijski kurs ili, odmah nakon studija, da uđete u profesionalni život? Kod nas ćete naći perfektne mogućnosti za to.

Učenici i studenti

detalj

Mi ćemo potpomoći Vašu obuku

Pripravnici

detalj

Obuka je prva pretpostavka za uspešan profesionalni razvoj

Iskusni radnici

detalj

Neophodno nam je Vaše iskustvo