Bosnien HR

Impresum & Site Credits.

Hagleitner Hygiene International GmbH.

Javna objava prema § 25 Zakonu o medijima i § 5 ECG


Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5 | 5700 Zell am See | Austria
Tel.: +43 5 0456 | Fax : +43 5 0456 7777
E-Mail: office@hagleitner.at

 

Broj upisa u sudski registar: FN 37271 k 

Trgovački sud: Pokrajinski sud Salzburg

Nadležni sud: Pokrajinski sud Salzburg

UID-broj: ATU 58776033

 

Nadležna komora: Gospodarska komora Salzburg

Nadzorno tijelo: Pokrajinsko upravno tijelo Zell am See

Trgovački propisi: Zakon o obrtu (GewO) u trenutno važećoj verziji (www.ris.bka.gv.at)

Predmet poslovanja tvrtke: Stručnjak i partner za sva pitanja profesionalne higijene. Više od 600 proizvoda za HIGIJENU toaleta, rublja, objekta, kuhinje, kao i za dezinfekciju. Više informacija na www.hagleitner.com.