Beskontaktne armature umivaonika.
XIBU senseTAP

Sa našim armaturama senzora štedite do 75 posto vode i energije. Svaka armatura troši maksimalno četiri litre vode u minuti. Nakon jedne minute automatski zaustavlja protok vode. Čvrsti način izrade potpuno od metala i integrirano higijensko ispiranje ispunjavaju smjernice Analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka (HACCP). Armature se mogu napajati baterijom ili priključkom na struju.

100 % higijenski

Klice i bakterije na slavinama za vodu predstavljaju potencijalni rizik od zaraze. XIBU senseTAP armature funkcioniraju beskontaktno i tako izbjegavaju kontaktne kontaminacije.

Nikada više nepotrebna potrošnja vode.

Kod naših beskontaktnih armatura voda teče samo onda kada to zahtijevaju posjetitelji vašeg toaletnog prostora. Tako u usporedbi s uobičajenim armaturama štedite do 75 posto vode i energije.

Posvuda primjenjivo.

Sve armature mogu se instalirati s priključkom hladne vode, odnosno prethodno promiješane vode, s decentralnom ili centralnom opskrbom vodom.

HIGIJENSKI
i sigurno

ŠTEDLJIV
u potrošnji

BESKONTAKTNO
preko senzora

Modeli.