Bezpečný.Testovaný.Účinný.

Koronavirus se rychle šíří.
Zastavme to společně.
S certifikovanou kvalitou, bezkontaktními systémy a účinnými dezinfekčními prostředky.

Čím může přispět každý jdnotlivec? Udržujme si odstup. Používejme ochranu úst a nosu. Kýchejme do kapesníku nebo ohybu paží.  Pravidelně větrejme místnosti. Vyhýbejme se podávání rukou a objímání. Omezme sociální kontakty na nejnutnější minimum a dávejme pozor, abychom se nedotýkali obličeje, zejména úst, nosu a očí svými prsty. Čistíme a dezinfikujeme ruce a povrchy často, správně a efektivně.

Abychom Vám mohli poskytnout rychlou podporu, vytvořili jsme tuto stránku. Měla by být k dispozici 24h denně. Měla by Vám poskytnout jistotu při rozhodování o testované kvalitě. Rozumně a transparentní (VAH). Zde uvedené produkty, vykazují skutečné účinky, které jsou nezbytné k zajištění spolehlivé ochrany proti koronaviru.

Optimální produkty jsou jedna věc, jak je správně používat, nanášet - a které plochy tím dezinfikovat, je věc druhá. O obojí se staráme už mnoho let. Důvěřujte našim doporučením, budete mít vždy jistotu.

Tato stránka je dokončena, pokud je korona virus poražen. Do té doby Vám chceme obstarat vše aktuálně. K tomu přicházejí tipy a triky stejně jako hygienická opatření, která může každý z nás snadno uplatňovat. Takže se o sebe postaráme a navzájem si pomůžeme.

Korona-průvodce

Buďte opatrní s používáním dezinfekčních prostředků na ruce.

Důkaz o účinnosti na vyžádání

Ne každý dezinfekční prostředek púsobí proti koronavirům. Jistotu poskytnou tyto predikáty: omezeně virucidní, omezeně virucidní plus a virucidní. To, co je deklarováno tímto způsobem, poskytuje spolehlivou ochranu - stačí jedna ze tří vlastností.

Dermatologická zpráva na vyžádání

Snášenlivost pokožky je další kvalitativní prvek a lze ji také potvrdit. Požádejte svého dodavatele o dermatlogický posudek. Neboť kůže nesmí utrpět žádná poškození. Proto výrobky vysoké kvality obsahují vždy i leštící a zvlhčující přísady.

Řešení za 30 sekund

Dezinfekční roztok musí navlhčit celou dlaň ruky - včetně nehtového lůžka, prostoru mezi prsty a zadní části ruky. Roztírejte 30 sekund, tím nebude mít Koronavirus žádnou šanci.

Registrované biocidní produkty

Rakouský specialista na hygienu Hagleitner vyprodukuje denně až 21 tun dezinfekčních prostředků. Tyto produtky byly plně posouzeny a jsou plně v souladu s evropským nařízením o biocidech.

FAQ - otázky a odpovědi
O posouzení. O dezinfekci. Všechno najdete zde.

Který dezinfekční prostředek působí proti koroně? Vše?

Ne. Buďte prosím opatrní, chcete-li koupit nějaké produkty.

Pro srovnání: společnost Hagleitner vyrábí již roky hodnocené certifikované dezinfekční prostředky. Zde máte záruku: tyto produkty působí bezpečně proti koronavirům.

Nespoléhejte se na produkty, u kterých efekt propaguje pouze výrobce. Účinky musí být potvrzeny odborníkem. Bez posouzení skýtají produkty jistá rizika.

Spektra účinku se od sebe liší.  Jistotu vůči SARS-CoV-2 Vám poskytnuo tyto 3 predikáty.

 • omezeně virucidní
 • omezeně virucidní plus -
 • a virucidní.

Poznámka: jeden ze tří predikátů je dostačující. To zaručuje spolehlivou ochranu.

Tyto dezinfekční prostředky na ruce byly testovány a je prokázáno, že působí proti korona-viru.

- septLIQUID SENSITIVE
- septLIQUID PLUS
- septDES GEL
- septDES FOAM
- septDES FOAMSOAP

Tyto povrchové dezinfekční prostředky byly testovány a je prokázáno, že působí proti korona-viru.

- hygienicDES PERFECT
- hygienic3000
- hygienicDES AC
- hygienicPLUS
- hygienicDES FORTE
- sanitaryDES 2GO
- hygienicDES 2GO
- hygienicDES CAPS
- wcDISINFECT
- hup DISINFECT

Tyto dezinfekční prostředky pro praní byly testovány a je prokázáno, že působí proti korona-viru.

- havon T7
- havon DES 40
- havon DES 60

Jsou vůbec nutné odborné posudky na dezinfekční prostředky? Nebo je jeden jako druhý?

Dezinfekční prostředek na ruce má být účinný proti koroně a samozřejmě i proti dalším bakteriím. To však není vždy pravidlem. Odborné posouzení je nezbytné. Platí následující: i odborné zprávy obecně nemají všestranný účinek. Existuje mnoho patogenů, stejně jako mnoho odborných zpráv.

Tyto posudky charakterizují dezinfekční prostředky od Hagleitner:

 1. EN 1500 – Hygienická dezinfekce rukou
 2. EN 12791 – Chirurgická dezinfekce rukou
 3. EN 13727 – Bakterie – humánní medicína
 4. EN 13624 – Kvasinky – humánní medicína
 5. EN 14348 – TBC – humánní medicína
 6. EN 14476 – Noroviry

Dále jsou k dispozici další testy, které jsou vedeny jako VAH*- a ÖGHMP*. Také zde má Hagleitner příslušné odborné posouzení. Jedná se také o dobrou snášenlivost pokožky: v Hagleitneru je i tato tolerance potvrzena odbornými posudky.

Dávejte si na to, prosím, pozor, pokud chcete používat nebo porovnávat dezinfekční prostředky.

*-VAH: Sdružení pro aplikovanou hygienu
*-ÖGHMP: Rakouská společnost pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu

Co jsou biocidní produkty?

Evropské nařízení o biocidních přípravcích zaručuje vysokou úroveň ochrany zdraví člověka a životního prostředí. S účinnými látkami používanými společností Hagleitner je jedna věc jistá: všechny produkty jsou neškodné. Mnoho dezinfekčních prostředků na ruce, prádlo a povrchy je uvedeno na VAH*- a ÖGHMP*.

*-VAH: Sdružení pro aplikovanou hygienu
*-ÖGHMP: Rakouská společnost pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu

Jsou certifikované produkty uvedeny kdekoliv? Nebo je to lhostejné?

Testovaná a certifikovaná kavlita je samozřejmě uvedena. Například databáze VAH* je k dispozici pro dezinfekční přípravky. Pokud tam daný produkt nemůžete najít, jeho účinnost nebyla testována a je proto nejasná. Konkrétně to znamená: V nejhorším případě tento produkt nemohl zachránit život a ani nikoho ochránit.

Před nákupem, prosím, věnujte vždy pozornost:

Mnoho produktů je uvedeno a testováno při VAH*.  Těmto produktům můžete důvěřovat.

Výrobky můžete porovnat zde: https://vah-liste.mhp-verlag.de/

*VAH: Sdružení pro aplikovanou hygienu

99,999% nebo 99,99% nebo 99,9%? Je dezinfekční účinek vždy stejný?

Zcela jasně: Ne! Ze 100.000 bakterií může po dezinfekci přežít pouze jedna. To odpovídá dezinfekčnímu účinku 99,999%. To je také předpokladem dobré posudkové zprávy.

Některé produkty jsou jen slibnou reklamou: 99,9% by to eliminovalo.  Ze 100.000 bakterií by zůstalo pak 100x více než s dezinfekčním účinkem 99,999%. Takový produkt pak nezíská odborné posouzení.

Vždy se ujistěte: dezinfekční účinek musí mít 99,999%. Teprve s tím jste získali spolehlivý dezinfekční produkt.

Dezinfekční přípravek na ruce a povrchy jako produkt 2 v 1?

Mít jeden jediný přípravek na dezinfekci rukou a zároveň i na dezinfekci povrchu: To zní lákavě.  Alespoň někteří výrobci to slibují. Je však důležité: aby produkt 2 v 1 nenesl nebezpečí, protože dezinfekční prostředky na ruce a na povrchy se od sebe liší.

 • Dobrý dezinfekční přípravek na ruce obsahuje tuky, složky uklidňující pokožku nebo zvlhčující složky.  Jeho test se pak velmi liší od testu povrchových dezinfekčních prostředků.
   
 • Dobrý dezinfekční přípravek na povrchy  neobsahuje žádná činidla pro doplnění lipidů ani ošetřující látky. V dezinfekčních přípravcích na ruce jsou tyto látky absorbovány do kůže. To tady ale nemohou.  Prostě se jen potírá povrchová plocha.
   
 • Mnoho z těchto produktů má také velmi vysoký podíl vody. U 97% obsahu vody není dezinfekční účinek dostatečný.

Je proto vhodné zdržet se produktů typu 2 v 1 pro dezinfekci rukou i dezinfekci povrchu. Riziko zde převažuje.

VAH, ÖGHMP

VAH
VAH znamená Sdružení pro aplikovanou hygienu.

VAH je preferovanou autoritou, pokud jde o zajištění kvality profylaktické dezinfekce. VAH certifikuje dezinfekční prostředky a zveřejňuje tyto produkty s nejdůležitějšími informacemi pro použití ve svém seznamu VAH.

Zdroj: https://vah-online.de/de/

ÖGHMP
ÖGHMP znamená Rakouská společnost pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu.

ÖGHMP si stanovuje následující cíle:

 1. podpora hygieny, mikrobiologie a preventivní medicíny ve všech podoblastech z vědeckého a praktického hlediska,
 2. udržení spolupráce rakouských hygieniků, mikrobiologů a preventivní medicíny spolu navzájem, jakož i s vědci z jiných oborů v zájmu vědeckého pokroku,
 3. podpora mezinárodní spolupráce v oblasti hygieny, mikrobiologie a preventivní medicíny,
 4. poradenské úřady, veřejnoprávní a advokátní skupiny, ale také jednotlivci a společnosti, které se zabývají úkoly v oblasti zdravotnictví a hygieny obyvatel, v otázkách hygieny, mikrobiologie a preventivní medicíny,
 5. podpora mladých vědců z příslušných oborů udělováním vědeckých ocenění.

Zdroj: https://www.oeghmp.at/

Svědomitě. Umýt ruce. Vydezinfikovat ruce.

Video průvodce

Chemička Kerstin Heine zodpovídá u Hagleitnera za oblast dezinfekce. Účinné dezinfekční produkty jsou jedna věc, správné použití věc druhá. Získejte  v bezplatných informačních videích informace o tom, na čem záleží a ušetřete svůj čas: videa jsou krátká a rozdělená do čtyř rozdílných odvětví a i rozdílných oblastí.

škola

Co je třeba ohledně dezinfekce dodržovat na školách.

Důležité tipy pro každodenní život na školách.

Čemu je třeba věnovat pozornost u zařízení WC na školách.

Dezinfekce předmětů, které byly ve škole použity opakovaně.

Správná dezinfekce školních kuchyní.

obchod

Správná dezinfekce v oblasti vstupu.

Dezinfekce ploch přicházejících do kontaktu s rukama v maloobchodě.

Správná dezinfekce WC v maloobchodě.

Dezinfekce příborů v maloobchodě.

Dezinfekce čisticích zařízení v maloobchodě.

Plány čištění a dezinfekce.

Hotelový průmysl a gastronomie

Úvod - dezinfekce v hotelových službách a gastronomii.

Správná dezinfekce na recepci.

Správná dezinfekce v restauracích / prostorách pro hosty.

Správná dezinfekce v kuchyni.

Správná dezinfekce prádla.

Správná dezinfekce v pokoji pro hosty.

Jaké mopy a hadry byste měli k čištění použít?.

Průmysl

Úvod - nová norma.

Dezinfekce v oblasti vstupu.

Správné čištění ploch přicházejících do kontaktu s rukama v průmyslových provozech.

Správná dezinfekce rukou a povrchů na toaletách.

Dezinfekce kantýny v průmyslovém závodě.

Jaké mopy a hadry byste měli k čištění použít?

Dezinfekce rukou

Dezinfekce je dnes důležitější než kdy jindy. Už nezáleží na tom, kde (na kterém místě) se má dezinfikovat. Hagleitner Vám nabízí zertifikovanou kvalitu a (mobilní) systémy, které:

 • působí proti obaleným virům jako  je korona (SARS-CoV-2), bakteriím a chroboplodným zárodkům
 • splňují moderní a certifikované hygienické standardy (DGHM/VAH a ÖGHMP, EN, nařízení o biocidech 528/2012)
 • zvýšit bezpečnost zaměstnanců, hostů, pacientů a návštěvníků
 • jsou vyvíjeny a vyráběny v Rakousku.

Hagleitner nabízí mobilní a bezkontaktní dávkovače:

Dezinfekční prostředek na ruce je virucidní, takže máte jkistotu během korony i po koroně.

Účinné proti koroně.

XIBU DISINFECT hybrid

podrobnosti

Dezinfekce na ruce tekutinou.

Bezkontaktní, bezpečný, certifikovaný a mobilní díky podstavci. Dávkovač dezinfekčního prostředku pro dezinfekci rukou s dezinfekční tekutinou.

XIBU XL DISINFECT

Shop

Dezinfekce na ruce gelem.

Bezkontaktní, bezpečný, na vyžádání flexibilně i s montáží, certifikovaný a díky podstavci mobilní. Dávkovač dezinfekčního prostředku pro dezinfekci rukou gelem.

Dezinfekce povrchu

Věděli jste, že patogeny mohou přežít na povrchu i dlouhé měsíce? Kliky dvěří, kování, pracovní plochy a podlahy představují potenciální zdroj infekce. Povrchová dezinfekce je proto účinným preventivním opatřením vůči přenosu infekcí.

Účinné proti koroně.

Korona - Servis

Novinky: Všestranná ochrana proti koronaviru

Situace v Evropě je v důsledku koronaviru SARS-CoV-2 velmi vážná a  dynamicky se vyvíjí. Situaci velmi pečlivě sledujeme a proto jsme se rozhodli přijmout hygienická opatření ve společnosti a stanovit určitá pravidla chování.

Dezinfekce rukou poskytuje účinnou ochranu – především v místech, kde se lidé navzájem setkávají. Např. v hotelech, letištích, nádražích, veřejné dopravě, nákupních centrech nebo na hromadných akcích.

Všechny dezinfekční prostředky na ruce a povrchy od Hagleitneru jsou účinné proti koronaviru SARS-CoV-2. V našem sortimentu máme také ty správné produkty pro hygienicky čisté prádlo – a to již od teploty praní  40 °C!

Zejména se doporučuje dezinfekční gel na ruce septDES GEL. Díky praktické velikosti v 50ml lahvičce lze produkt vzít kamkoliv – ať už v kabelce nebo do auta. Je vždy po ruce a poskytuje účinnou ochranu proi koronavirům, norovirům a chřipkovým virům v každé situaci - behěm pouhých 15 sekund.

TSCHECHIEN