Italien IT

Екологични продукти

 UNA става ECO

 

 Ново име, същото качество.  

Отличена с Австрийския знак за околна среда и Ecolabel от Европейската комисия
Тези отличия се дава само на продукти, които напълно отговарят на строгите критерии за екологична чистота, като същевременно постигат високи резултати в почистването.

Екологични продукти