Italien IT

10 години гаранция за функционирането.

Това желание изпълняваме с удоволствие.

Гаранцията за функционирането е ясно доказателство за стремежа към най-високо качество при нашето производство.


С XIBU и LUNA получавате уникално предложение: 10 години гаранция за функционирането на нашите дозиращи системи. Това е в сила, когато купувате дозиращите системи и консумативите изключително от Hagleitner.

 

Гаранцията за функционирането е в сила за всички дозиращи системи, при които това е отбелязано в каталога, във всички наши  фирми (Австрия, Германия, Италия, Чешка република, Словакия,  Словения, Хърватия, Босна и България, Унгария, Румъния и Сърбия ).

 

Гаранцията обхваща всички функционални части и не важи за повреди на корпуса. Валидна е само при правилно монтирани уреди.