Italien IT

Хаглайтнер като работодател.

Вашата кариера при нас.Групата Hagleitner е водещия производител в Австрия в областта на професионалната хигиена и успешно се представя по света чрез 160 търговски фирми в 55 държави. Ние предлагаме иновативни продукти и решения по всички хигиенни въпроси за Вашата компания. Освен качеството на нашите продукти и услуги, около 950 служители са в основата на нашия успех. Хора, които са ориентирани към решенията, имат визия и поемат отговорност. Служители, които са далновидни и с поглед в бъдещето.

Възползвайте се от интересните позиции за работа, атрактивните възможности за по-нататъшно обучение в Академия Hagleitner или вълнуващите проекти. Разберете какво означава ежедневно да изживяваш ценностите -  Вдъхновение - Бъдеще - Традиция - Качество