Услугата Full Service в тоалетното помещение

За всички - включени три години проактивно обслужване на клиентите

С нашата услуга Full Service  и проактивна програма.
Това е най-добрата услуга за дозатори досега.

При Hagleitner клиентът винаги е на първо място. Винаги трябва да сте ентусиазирани с нашите раз-
работки и да бъдете активно подпомагани.

 

Ето защо, нашето предложение надхвърля обикновената продажба на продукти. Ние сме на Ваше разположение. При нашите дозатори XIBU Ви предлагаме пълен сервизен пакет.

ПРОАКТИВНА ПРОГРАМА

Включен в Full Service пакет от услуги, така че Вашите
дозатори да функционират устойчиво и безгрижно.

Искате ли повече сервиз? С удоволствие. Изберете хибриден дозатор. Защото хибридните дозатори
предоставят ценни данни.

Това ни дава възможност да Ви предложим специален сервиз. Знаете след
колко дозирания дозаторът се нуждае от сервиз. Знаете какво се случва във Вашите дозатори.

*Не се предлага за дозатори в декоративно изпълнение и по принцип не се прилага при щети от вандализъм.