Папка за пресата на HAGLEITNER.
Компанията се представя.