ИНОВАЦИЯТА ИМА ТРАДИЦИЯ
Ние произвеждаме и практикуваме хигиена - вече 50 години

От Април до Декември 2021
Три промоционални комплекта на месец на юбилейна цена

В резултат на това Вие се възползвате от продуктовите иновации и услуги „Произведено в Австрия“, които превъзхождат пазара и правят Вашия свят по-чист, по-безопасен и по-ефективен. Това подобрява глобалното качество на живот, благосъстоянието в ежедневната работа и предлага най-високо ниво на сигурност.
Заедно преследваме една цел: да осигурим устойчиви хигиенни решения за Вашите нужди – сега и през следващите 50 години.

ЗНАЕТЕ ЛИ?
МОЖЕТЕ ДА ПРОЕКТИРАТЕ 1000-ВИДА ХИГИЕННИ ДОЗАТОРИ В HAGLEITNER

С XIBU Designer на Hagleitner, можете да проектирате самите хигиенните
дозатори, така че те да могат да бъдат интегрирани перфектно във всяка
концепция за цвят и обзавеждане.

Предната част на дозатора се предлага в два цвята: бял и черен. Странич-
ните панели са приспособими в широк диапазон: 200 универсални цветове
и 800 модела, съставляват 1000 дизайна – това прави хигиените дозатори
посланици на марката.

Онлайн конфигураторът показва нагледно какво е възможно:
xibudesigner.com

Преработка на хартия

Химиеско производство

Производство на дозатори/отливка