Slovensko

Novinky v produktoch u Hagleitner Hygiene

2015-17-08

RFID-Chipdávkovacím zariadením integral COMPACT
integral COMPACT - Istota a efektívnosť v profesionálnom umývaní riadu

Hagleitner priebežne vyvíja inovácie, ktoré prinášajú zákazníkom jasné výhody. Pri tomto sa dbá obzvlášť na stálosť a bezpečnosť. Taktiež aj pri kompaktnom čistiacom prostriedku stálosť a bezpečnosť. Taktiež aj pri kompaktnom čistiacom prostriedku integral CLEAN, ktorý pred krátkym časom bol ako prvý prostriedok celosvetovo označený ako rakúsky ekologický produkt a s označením EU-Ecolabel.

integral CLEAN sa automaticky dávkuje počítačom riadeným dávkovacím zariadením integral COMPACT. Identifikácia správnej náplne prebieha cez RFID čip (RFID = radio-frequency-identification-data - "Identifikácia za pomoci elektromagnetických vĺn"), ktorý je umiestnený na každej patróne. Čip uchováva dôležité informácie ako napríklad dátum výroby, číslo šarže a artiklové číslo produtku. Zámeny produktov s touto technikou sú už minulosťou.


Nové je aj to, že riadiaca jednotka je oddelená od dávkovacieho zariadenia (dávkovač). To umožňuje flexibilnú montáž.

Na displeji riadiaceho zariadenia  sa pre užívateľa zobrazujú potrebné informácie. Sonda na zisťovanie vodivosti zisťuje nepretržite teplotu a vodivosť vody. Všetky dáta sa v reálnom čase zbierajú a protokolujú. Týmto sa sa dajú predpisy HACCP jednoducho a bezpečne dodržiavať a preverovať. A zmeny a nastavenia sa môžu vykonať do konca údržbou na diaľku.


Zdokonalené dávkovacie zariadenie integral COMPACT s RFID technológiou ponúka početné výhody, ktoré profesionálne umývanie riadu robí ešte jednoduchším, efektívnym a bezpečným pre užívateľov.