Slovensko

HACCP - správne konať

Komplexná kompetencia & maximálna bezpečnosť.

Priemyselná kuchyňa pracujúca na vyššej kvalitatívnej úrovni musí dodržiavať priebežne viaceré požiadavky v rámci noriem HACCP. Tieto sú nariadené príslušným kompetentným úradom, aké preventívne opatrenia a normy sú predpísané v súvislosti s dodržiavaním hygieny a bezpečnosti potravín v rámci celého spracovateľského reťazca.

 

Pri realizáci sa môžu zákazníci spoločnosti HAGLEITNER spoľahnúť na našu profesionálnu podporu.

Ponuka produktov spoločnosti HAGLEITNER a pomôcok v rámci HACCP

     

HACCP

HACCP