Slovensko

Vízia a hodnoty.

My v spoločnosti Hagleitner - to sú hodnoty, ktoré pretrvajú!

Vízia a hodnoty

 

Chceme byť medzinárodne silnou a nezávislou značkou, ktorá presvedčí inováciami a servisom.

 

Hans Georg HagleitnerMy v spoločnosti Hagleitner máme hodnoty, na ktoré sa orientujeme a z ktorých vychádza naša firemná kultúra.


My v spoločnosti Hagleitner staviame na kvalitu. Sme presvedčení o tom, že len najlepšia kvalita vyhovuje súčasným požiadavkám na hygienu. Zákazník si zaslúži dostávať najlepšie možné výrobky.

 

My v spoločnosti Hagleitner sa s nádejou pozeráme do budúcnosti. Hygienické potreby sa stále vyvíjajú. S inovačným duchom a radosťou vypracúvame správne riešenia a spoločne vytvárame svet hygieny budúcnosti.


My v spoločnosti Hagleitner žijeme s oduševnením. Vďaka inováciám a servisu sme dokonalým partnerom vo všetkých smeroch profesionálnej hygieny. A to pocítite - vo výrobkoch - v rozhovoroch - v spolunažívaní.


My v spoločnosti Hagleitner staviame na tradícii. Ako rodinný podnik vedený majiteľmi sa hlásime k lokalite Zell am See. Vďaka pionierskemu duchu a zodpovednosti sme sa za štyri desaťročia zmenili na medzinárodne úspešného profesionálna na hygienu.


Najdôležitejším však je a bude človek – ústredná hodnota v spoločnosti Hagleitner. Ochrana hodnôt, úctivé zaobchádzanie s ostatnými a dbanie na seba navzájom sú dôležité predpoklady dobrej spolupráce.

Film o hodnotách

V spoločnosti Hagleitner máme hodnoty. Hodnoty, z ktorých vychádza naša firemná kultúra. Hodnoty, ktoré nás každodenne sprevádzajú - v myslení, konaní, v rozhovore so zákazníkom, v našom postoji, v spolužití. My v spoločnosti Hagleitner máme hodnoty, ktoré pretrvajú. Ste na ne zvedavý? Dozviete sa z filmu.
Upozornenie: Na zobrazenie tohto obsahu je potrebný Adobe Flash Player.