Slovensko

10-ročná záruka na funkčnosť.

Toto želanie radí splníme.

10-ročná záruka na funkčnosťZáruka na funkčnosť je jasným dôkazom snahy čo najvyššiu kvalitu produkcie.

 

S XIBU a LUNA dostanete jedinečnú ponuku: 10-ročná záruka funkčnosti nášho dávkovacieho systému. To platí dovtedy, kým si kupujete dávkovacie systémy a doplnenia u Hagleitner.

Záruka funkčnosti platí pre všetky dávkovacie systémy, pri ktorých sa toto v katalógu uvádza, vo všetkých spoločnostiach nášho priameho odbytu (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko).

Záruka zahŕňa všetky funkčné diely a prirodzene neplatí na poškodenia krytu a iba v prípade, že sa zariadenia montovali odborne.